Sony Xperia Z5 Compact - Datplūsmas izmantošana ceļojot

background image

Datplūsmas izmantošana ceļojot

Ja dodaties ārpus mājas mobilā tīkla, var rasties nepieciešamība piekļūt internetam,

izmantojot mobilo datplūsmu. Tādā gadījumā jums ir nepieciešams ierīcē aktivizēt datu

140

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

viesabonēšanu. Aktivizējot datu viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu maksa.

Vispirms ieteicams noskaidrot attiecīgā datu pārraides pakalpojuma maksu.

Ja lietojat ierīci kopā ar vairākiem citiem lietotājiem, iespējams, jums būs jāpiesakās kā ierīces

īpašniekam, t.i., primārajam lietotājam, lai aktivizētu vai deaktivizētu datu viesabonēšanu.

Datu viesabonēšanas iespējošana vai atspējošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Vairāk > Mobilie tīkli un piesitiet pie tiem.

3

Piesitiet slīdnim

Datu pārraides viesabon., lai iespējotu vai atspējotu šo funkciju.

Datu viesabonēšanu nevar aktivizēt, kamēr datplūsma ir izslēgta.

Ierīces izmantošana kopā ar automašīnas informācijas un

izklaides sistēmu

Savienojiet savu ierīci ar MirrorLink™ sertificētu automašīnas informācijas un izklaides

sistēmu, izmantojot USB kabeli, lai, piemēram, izmantotu navigācijas lietotni vai

braukšanas laikā atskaņotu mūziku no ierīces. Kad ir izveidots savienojums, varat navigēt

lietotnes, izmantojot automašīnas informācijas un izklaides sistēmas vadīklas.

Dažas lietotnes var nebūt pieejamas MirrorLink™ savienojuma laikā. Turklāt aizsargāti dati,

piemēram, videoklipi, kas ir stingri aizsargāti saskaņā ar digitālā satura tiesību pārvaldību

(Digital Rights Management — DRM), nav pieejami, izmantojot MirrorLink™.