Sony Xperia Z5 Compact - E-pasta konta iestatījumi

background image

E-pasta konta iestatījumi

E-pasta konta noņemšana ierīcē

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

E-pasts.

3

Piesitiet pie , pēc tam pie

Iestatījumi.

4

Atlasiet kontu, ko vēlaties noņemt.

5

Piesitiet pie

Dzēst kontu > Labi.

Iesūtnes pārbaudes biežuma maiņa

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

E-pasts.

3

Piesitiet pie , pēc tam pie

Iestatījumi.

4

Izvēlieties vajadzīgo kontu.

5

Piesitiet

Pārbaudīt biežumu > Pārbaudes biežums un atlasiet kādu no iespējām.

Ārpus biroja statusa automātiskās atbildes iestatīšana Exchange ActiveSync kontam

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet un piesitiet pie E-pasts.

2

Piesitiet pie , pēc tam pie

Iestatījumi.

3

Atlasiet EAS (Exchange ActiveSync) kontu, kuram vēlaties iestatīt Ārpus biroja

automātisko atbildi.

4

Piesitiet pie

Ārpusbiroja paziņojums.

5

Piesitiet slīdnim, lai iespējotu funkciju.

6

Ja nepieciešams, atzīmējiet izvēles rūtiņu

Iestatīt laika intervālu un iestatiet

automātiskās atbildes laika intervālu.

7

Pamatteksta laukā ievadiet Ārpus biroja statusa ziņu.

8

Lai apstiprinātu, piesitiet

Labi.

97

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.