Sony Xperia Z5 Compact - Ekrāna bloķēšana

background image

Ekrāna bloķēšana

Pirkstu nospiedumu funkcija nav pieejama ASV tirgū.

Ir pieejamas vairākas ekrāna bloķēšanas iespējas. Tālāk ir norādīts katra bloķēšanas

veida drošības līmenis secībā no vājākā uz stiprāko:

Pārvilkšana: nav nekādas aizsardzības, bet jums ir ātra piekļuve Sākuma ekrānam.

Shēma: zīmējiet vienkāršu shēmu ar pirkstu, lai atbloķētu ierīci.

PIN: ievadiet ciparu PIN, kurā ir vismaz četri cipari, lai atbloķētu ierīci.

Parole: ievadiet burtciparu paroli, lai atbloķētu ierīci.

Pirksta nospiedums: novietojiet savu reģistrēto pirkstu uz barošanas taustiņa, lai

atbloķētu ierīci.
Ir ļoti svarīgi iegaumēt savu ekrāna atbloķēšanas shēmu, PIN vai paroli. Ja to aizmirsīsit,

iespējams, nevarēsit atjaunot svarīgus datus, piemēram, kontaktus vai ziņas. Ja savā

Xperia™ ierīcē esat iestatījis Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) kontu, EAS

12

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

drošības iestatījumu dēļ, iespējams, būs pieejami tikai divi slēgšanas ekrāna veidi - ar PIN

vai paroli. Tā notiek, ja jūsu tīkla administrators uzņēmuma drošības nolūkos norāda

slēgšanas ekrāna veidu visiem EAS kontiem. Sazinieties ar sava uzņēmuma vai

organizācijas tīkla administratoru, lai uzzinātu, kādas tīkla drošības politikas ir ieviestas

mobilajām ierīcēm. Pirkstu nospiedumu funkcija nav pieejama ASV.

Vairāk iestatījumiem katram ekrāna bloķēšanas veidam piesitiet blakus

Ekrāna bloķēšana.

Ekrāna bloķēšanas shēmas izveide

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

bloķēšana > Shēma un piesitiet pie tiem.

3

Izpildiet ierīcē sniegtos norādījumus.

Ja esat uzvilcis nepareizu slēgšanas shēmu piecas reizes pēc kārtas, pirms varat turpināt, ir

jāuzgaida 30 sekundes.

Ekrāna bloķēšanas tipa maiņa

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

bloķēšana un piesitiet pie tiem.

3

Izpildiet ierīcē sniegtos norādījumus.

Ekrāna slēgšanas shēmas mainīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

bloķēšana un piesitiet tam.

3

Uzzīmējiet ekrāna atslēgšanas shēmu.

4

Piesitiet vienumam

Shēma un izpildiet ierīcē sniegtos norādījumus.

Ekrāna slēgšanas PIN izveide

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

bloķēšana > PIN.

3

Ievadiet ciparu PIN un pēc tam piesitiet pie

Turpināt.

4

Ievadiet PIN kodu atkārtoti un apstipriniet to, pēc tam piesitiet pie

Labi.

Ekrāna slēgšanas paroles izveide

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

bloķēšana > Parole un piesitiet tam.

3

Izpildiet ierīcē sniegtos norādījumus.

Švīkāšanas atslēgšanas funkcijas aktivizēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Ekrāna

bloķēšana.

3

Uzzīmējiet ekrāna atslēgšanas shēmu vai ievadiet PIN kodu vai paroli, ja ir

iespējots kāds no šiem ekrāna slēgšanas veidiem.

4

Piesitiet pie

Pavilkšana, pēc tam pie JĀ, NOŅEMT.

Atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem

Pirkstu nospiedumu funkcija nav pieejama ASV tirgū.

Varat izmantot savu pirksta nospiedumu, lai ātri atbloķētu ierīci. Lai izmantotu šo funkciju,

jums vispirms ir jāreģistrē pirksta nospiedums un jāiespējo šī funkcija Pirkstu nospiedumu

pārvaldniekā.

13

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Jūsu iestatītā ekrāna bloķēšana ar shēmu, PIN vai paroli kalpo kā rezerves atbloķēšanas

metode, ja iespējojat Pirkstu nospiedumu pārvaldnieka funkciju.

Ja atlasīsit citus ekrāna bloķēšanas veidus, tiks notīrīti visu pirkstu nospiedumu iestatījumi.

Ierīces atbloķēšana, izmantojot pirksta nospiedumu

Kad slēgšanas ekrāns ir aktīvs, novietojiet pirkstu uz barošanas taustiņa, lai ierīce

varētu skenēt jūsu pirksta nospiedumu un atbloķēt ekrānu. Noteikti izmantojiet

pirkstu, ko esat reģistrējis pirkstu nospiedumu pārvaldniekā.

Ja jums piecas reizes neizdodas atbloķēt ekrānu, izmantojot pirksta nospiedumu, varat

atbloķēšanai izmantot rezerves shēmu, PIN vai paroli.

Aizmirstu ekrāna bloķēšanas datu atiestatīšana

Ja esat aizmirsis savu ekrāna bloķēšanas PIN, paroli vai shēmu, iespējams, varat to

atiestatīt, izmantojot pakalpojumu my Xperia aizsardzība. Pēc ekrāna bloķēšanas datu

atiestates, izmantojot šo pakalpojumu, netiks zaudēts ierīcē saglabātais saturs.

Lai atiestatītu ekrāna bloķēšanu, izmantojot pakalpojumu Protection by my Xperia

1

Pārliecinieties, ka jums ir zināms Google™ konta lietotājvārds un parole un ka

ierīcē esat iespējojis Protection by my Xperia pakalpojumu.

2

Skatiet

myxperia.sonymobile.com

, izmantojot jebkādu ar internetu savienotu ierīci.

3

Pierakstieties, izmantojot to pašu Google™ kontu, ko esat iestatījis savā ierīcē.

4

Noklišķiniet uz jūsu ierīces attēla sadaļā

Jūsu ierīces.

5

Lai ekrāna bloķēšanai izmantotu jaunu PIN kodu, atlasiet

Bloķēt.

6

Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas, ko nodrošina Protection by my Xperia.

Atkarībā no drošības iestatījumiem pēc ekrāna bloķēšanas atiestatīšanas ierīce var tikt bloķēta.

Šādā gadījumā jums būs jāievada savs Google™ lietotājvārds un parole, lai varētu izmantot

ierīci.