Sony Xperia Z5 Compact - Pirkstu nospiedumu pārvaldnieks

background image

Pirkstu nospiedumu pārvaldnieks

Pirkstu nospiedumu funkcija nav pieejama ASV tirgū.

Pirkstu nospiedumu pārvaldnieks reģistrē pirkstu nospiedumu informāciju, ko var

izmantot kā papildu drošības metodi ierīces atbloķēšanai vai pirkumu autentificēšanai.

Jūs savā ierīcē drīkstat reģistrēt ne vairāk kā 5 pirkstu nospiedumus.

Pirms izmantojat pirkstu nospiedumu sensoru, pārliecinieties, vai tas ir tīrs un bez redzamām

mitruma pēdām.

Pirksta nospieduma reģistrēšana pirmo reizi

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Pirkstu

nospiedumu pārvaldnieks.

3

Piesitiet pie

Turpināt, pēc tam apstipriniet shēmu, PIN vai paroli, ja tas tiek

piedāvāts.

4

Lai pabeigtu pirkstu nospiedumu reģistrāciju, izpildiet ekrānā redzamos

norādījumus.

Pirmo reizi iestatot pirksta nospiedumu, drošības nolūkos jums arī jāizveido shēma, PIN kods

vai parole, ja to vēl nebūsit izdarījis.

Pirkstu nospiedumu sensors atrodas uz ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņa, nevis ierīces ekrānā.

Pirms izmantojat pirkstu nospiedumu sensoru, pārliecinieties, vai tas ir tīrs un bez redzamām

mitruma pēdām.

14

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Papildu pirkstu nospiedumu reģistrēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Pirkstu

nospiedumu pārvaldnieks.

3

Ievadiet savu shēmu, PIN vai paroli.

4

Piesitiet , pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Reģistrēta pirksta nospieduma dzēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Pirkstu

nospiedumu pārvaldnieks un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties reģistrētajam pirksta nospiedumam un pēc tam pieskarieties

DZĒST > DZĒST.

Reģistrēta pirksta nospieduma pārdēvēšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Slēgšanas ekrāns un drošība > Pirkstu

nospiedumu pārvaldnieks un pieskarieties tiem.

3

Sarakstā pieskarieties reģistrētam pirksta nospiedumam un pēc tam ievadiet

pirksta nospieduma nosaukumu.

4

Pieskarieties

Labi.