Sony Xperia Z5 Compact - Datu lietošanas pārraudzība

background image

Datu lietošanas pārraudzība

Jūs varat sekot datu apjomam, ko noteiktā laika posmā jūsu ierīce saņem un pārsūta,

izmantojot mobilo datu vai Wi-Fi savienojumu. Piemēram, varat skatīt datu apjomu, ko

izmanto atsevišķas lietotnes. Datiem, kuri tiek pārsūtīti, izmantojot mobilo datu

56

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

savienojumu, varat iestatīt datu lietošanas brīdinājumus un ierobežojumus, lai izvairītos no

papildu maksas.

Ja izmantojat ierīci kopā ar vairākiem citiem lietotājiem, tikai ierīces īpašnieks, t.i., primārais

lietotājs, var pielāgot datu lietojuma iestatījumus. Datu lietošanas iestatījumu pielāgošana var

jums palīdzēt labāk pārvaldīt datu lietošanu, bet nevar garantēt izvairīšanos no papildu

maksas.

Datu lietojuma samazināšanas palīdzība

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Datu lietojums > Datu lietojuma

samazinātājs.

3

Lai iespējotu vai atspējotu funkciju, piesitiet slīdnim.

Datplūsmas ieslēgšana vai izslēgšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un pieskarieties pie

Iestatījumi > Datu lietojums.

3

Pieskarieties slīdnim

Mobilā datplūsma, lai ieslēgtu vai izslēgtu datplūsmu.

Kad datplūsma izslēgta, ierīcē joprojām var izveidot Wi-Fi un Bluetooth® savienojumus.

Datu lietošanas brīdinājuma iestatīšana

1

Pārliecinieties, ka mobilā datplūsma ir ieslēgta.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Datu lietojums > Norēķinu cikls.

4

Lai uzstādītu brīdinājuma līmeni, piesitiet pie

Datu brīdinājums, ievadiet vēlamo

datu limitu un piesitiet pie

IESTATĪT. Jūs saņemsiet brīdinājuma paziņojumu, kad

datplūsmas daudzums pietuvojas iestatītajam līmenim.

Mobilo datu ierobežojuma iestatīšana

1

Pārliecinieties, ka mobilā datplūsma ir ieslēgta.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Datu lietojums.

4

Piesitiet slīdnim blakus

Datu ierobežojuma iestatīšana.

Kad mobilo datu lietojums sasniedz iestatīto ierobežojumu, ierīcē tiek automātiski izslēgta

mobilā datplūsma.

Atsevišķu lietotņu datu lietošanas kontrole

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Lietotnes un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties lietotnei, ko vēlaties vadīt, un pēc tam pieskarieties

Datu lietojums.

Atsevišķu lietotņu veiktspēja var tikt ietekmēta, ja maināt ar tām saistītos datu lietošanas

iestatījumus.

Datu lietojuma pārbaude

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Datu lietojums un pieskarieties tiem.

3

Atrodiet un pieskarieties

Mobilo datu lietojums, lai skatītu informāciju par to, cik

daudz datu pārsūtīts, izmantojot mobilo datu savienojumu.

4

Lai skatītu informāciju par to, cik daudz datu pārsūtīts, izmantojot Wi-Fi

savienojumu, pieskarieties cilnei

Wi-Fi datu lietojums.