Sony Xperia Z5 Compact - Interneta un MMS iestatījumi

background image

Interneta un MMS iestatījumi

Lai nosūtītu multiziņas vai piekļūtu internetam, kad nav pieejams Wi-Fi tīkls, ir

nepieciešams mobilo datu savienojums ar pareiziem interneta un MMS ziņojapmaiņas

pakalpojuma iestatījumiem. Tālāk tiek sniegti daži padomi.

Lielākā daļa mobilo sakaru tīklu un operatoru ļauj izmantot ierīcē iepriekš iestatītus

interneta un MMS iestatījumus. Šādā gadījumā varat uzreiz sākt lietot internetu un sūtīt

multiziņas.

Šos iestatījumus var lejupielādēt, izmantojot Wi-Fi.

Ierīces interneta un MMS iestatījumus varat manuāli pievienot, mainīt vai dzēst jebkurā

laikā. Ja esat nejauši izmainījis vai izdzēsis interneta vai MMS iestatījumu, lejupielādējiet

šos iestatījumus vēlreiz.

Ja mobilajā tīklā nevarat piekļūt internetam vai ja multivides ziņapmaiņa nedarbojas pat

tad, ja interneta un MMS iestatījumi ir veiksmīgi lejupielādēti jūsu ierīcē, vietnē

www.sonymobile.com/support/

varat skatīt padomus par problēmu novēršanu ierīcē

attiecībā uz tīkla pārklājumu, mobilajiem datiem un ar MMS saistītām problēmām.

Ja enerģijas taupīšanas nolūkos ir ieslēgts STAMINA režīms, pēc ekrāna izslēgšanas visa

mobilo datu plūsma tiek apturēta. Ja šī iemesla dēļ rodas problēmas ar savienojumu,

mēģiniet izslēgt dažu lietotņu un pakalpojumu apturēšanu vai īslaicīgi deaktivizējiet

STAMINA režīmu.

Ja lietojat ierīci, kurai ir vairāki lietotāji, tikai īpašnieks, t.i., galvenais lietotājs, iestatījumu

izvēlnē var lejupielādēt interneta un ziņapmaiņas iestatījumus, taču šie lejupielādētie

iestatījumi attiecas uz visiem lietotājiem.

Interneta un MMS iestatījumu lejupielāde

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Vairāk > Interneta iestatījumi.

3

Piesitiet pie

AKCEPTĒT. Tiklīdz iestatījumi ir sekmīgi lejupielādēti, statusa joslā tiek

parādīts objekts , kā arī automātiski tiek ieslēgti mobilie dati.

Ja ierīcē nevar lejupielādēt iestatījumus, pārbaudiet mobilā tīkla signāla stiprumu vai

Wi-Fi tīkla

savienojumus. Pārvietojieties uz atklātu vietu, kur nav šķēršļu, vai pieejiet pie loga un tad

mēģiniet vēlreiz.

52

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Interneta un MMS iestatījumu pievienošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Vairāk > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet pie

Piekļuves punktu nosaukumi > .

4

Piesitiet pie

Nosaukums un ievadiet nosaukumu pēc jūsu izvēles, tad piesitiet pie

Labi.

5

Piesitiet pie

APN un ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, tad piesitiet pie Labi.

6

Ievadiet pārējo nepieciešamo informāciju. Ja nezināt, kāda informācija ir

nepieciešama, sazinieties ar savu tīkla operatoru, lai saņemtu papildinformāciju.

7

Kad tas ir izdarīts, piesitiet pie , pēc tam piesitiet vienumam

SAGLABĀT.

Lejupielādēto interneta un MMS iestatījumu skatīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties pie .

2

Atrodiet un pieskarieties pie

Iestatījumi > Vairāk > Mobilie tīkli.

3

Piesitiet pie

Piekļuves punktu nosaukumi.

4

Lai redzētu papildinformāciju, pieskarieties jebkuram no pieejamajiem objektiem.