Sony Xperia Z5 Compact - Vispārīgie kameras iestatījumi

background image

Vispārīgie kameras iestatījumi

Uzņemšanas režīmi

Velciet pār ekrānu, lai atlasītu vēlamo uzņemšanas režīmu vai lietotņu sarakstu.

Manuāli

Manuāli pielāgojiet tādus kamera iestatījumus kā izšķirtspēja, baltā balanss un ISO.

Labākais automātiskais

Optimizējiet iestatījumus jebkuram sižetam.

Videokamera

Manuāli pielāgojiet tādus video iestatījums kā izšķirtspēja un fokusa režīms.

Kameras lietotnes

Atlasiet kameras lietotnes manuāli.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā uzņemt labākus fotoattēlus, skatiet

support.sonymobile.com

.

Kameras lietotnes

Sound Photo
Fotografējiet, ierakstot fona skaņu.

Pap. real. efekts
Uzņemiet fotoattēlus vai video ar virtuāliem sižetiem un personāžiem.

Radošs efekts
Lietojiet efektus fotoattēliem vai video.

108

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Sweep Panorama
Uzņemiet platleņķa un panorāmas fotoattēlus.

Seja attēlā
Fotografējiet, vienlaikus izmantojot gan priekšējo, gan aizmugurējo kameru.

Noteikta stila portrets
Fotografējiet ar reāllaika portretu stiliem.

Timeshift video
Uzņemiet video ar lielu kadru nomaiņas ātrumu un lietojiet palēninājuma efektus.

4K video
Uzņemiet video īpaši augstā 4K izšķirtspējā.

Timeshift burst
Attēlu sērijā atrodiet vislabāko fotoattēlu.

Uzlīmju veidotājs
Veidojiet unikālas uzlīmes no saviem izlases fotoattēliem vai kameras skatu

meklētāja.

Multikameras režīms
Ierakstiet vienu un to pašu sižetu no vairākiem leņķiem vienā ekrānā.

AR maska
Izmantojiet citu personu sejas, lai maskētu savējo.

Sweep Panorama režīms

Varat uzņemt platleņķa un panorāmas fotoattēlus horizontālā vai vertikālā virzienā ar

vieglu nospiest-un-pavēzēt kustību.

Panorāmas fotoattēla uzņemšana

1

Ieslēdziet kameru.

2

Švīkājiet ekrānu, lai atvērtu

, pēc tam atlasiet .

3

Lai atlasītu fotografēšanas virzienu, piesitiet pie

.

4

Nospiediet kameras taustiņu un lēnām un nepārtraukti pārvietojiet kameru kustības

virzienā, kas ir norādīts ekrānā.

Stila portrets

Stila portreta funkciju varat izmantot, lai, uzņemot portretu fotoattēlus, tos retušētu un

iegūtu vislabākās kvalitātes attēlus. Varat arī izmantot iestatījumu

Burvju stars, lai acīm

pievienotu prožektora rakstu.

Stila portreta funkcijas lietošana

1

Ieslēdziet kameru.

2

Švīkājiet ekrānu, lai atvērtu

, pēc tam atlasiet .

3

Lai skatītu visus stilus, piesitiet pašlaik atlasītā stila nosaukumam, piemēram,

Burbulis.

4

Lai pievienotu citus stilus, piesitiet pie

Vēl.

5

Atlasiet stilu, kuru vēlaties lietot, pēc tam piesitiet pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

Funkcijas Magic beam lietošana

1

Ieslēdziet kameru.

2

Švīkājiet ekrānu, lai atlasītu

, pēc tam piesitiet vienumiem > .

3

Lai lietotu prožektora efektu, izvēlieties pielāgotu shēmu.

109

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Papildinātās realitātes efekts

Lai fotoattēlus vai video padarītu interesantākus, varat tos apstrādāt, izmantojot

papildinātās realitātes efektus. Izmantojot kameru, šis iestatījums ļauj ietvert 3D sižetus

fotoattēlos un video. Vienkārši atlasiet vajadzīgo sižetu un pielāgojiet tā pozīciju skatu

meklētājā.

Timeshift video

Varat ierakstīt video ar lielu kadru nomaiņas ātrumu (120 kadri sekundē) un pēc tam lietot

efektus, lai varētu atskaņot videoklipa daļas vai to visu palēninātā režīmā.

Seja attēlā

Varat izmantot režīmu "Seja attēlā", lai vienlaikus ieslēgtu priekšējo un galveno kameru un

varētu uzņemt paša fotoattēlu kopā ar fotografējamo objektu.

Timeshift burst

Kamera ar divu sekunžu pauzi uzņem 31 fotoattēlu — vienu sekundi pirms pogas

nospiešanas kameras ekrānā un otru — pēc. Tāpēc varat pārlūkot visus attēlus, lai

atrastu vislabāko.

Timeshift burst izmantošana

1

Ieslēdziet kameru.

2

Pavelciet ekrānu, lai atlasītu

, pēc tam izvēlieties .

3

Fotografējiet. Uzņemtie fotoattēli tiek parādīti sīktēlu skatā.

4

Ritiniet sīktēlus un atlasiet fotoattēlu, ko vēlaties saglabāt, pēc tam pieskarieties .

Vairākkameru režīms

Vairākkameru režīms ļauj fotografēt, kombinējot attēlu no diviem dažādiem leņķiem un

avotiem. Kameras skatu meklētājā ir redzami divi attēli - viens no jūsu kameras un otrs no
pievienotas Xperia™

®

ierīces vai Sony kameras, kas atbalsta NFC un Wi-Fi Direct™

®

tehnoloģiju.
Piemēram, ja atrodaties koncerta norises vietā un vēlaties uzņemt attēlu, kurā ir

apvienots skats uz grupu no viena leņķa, bet uz skatītājiem - no cita, vislabāko rezultātu

iegūsiet, izmantojot vairākkameru režīmu.
Vairākkameru režīmu varat iestatīt, izmantojot NFC, jo tas palaiž abu ierīču savienošanu
pārī ar Wi-Fi Direct

®

tehnoloģiju.

Režīma Multi camera izmantošana

1

Abās ierīcēs, kuras savienosit, ieslēdziet NFC funkciju.

2

Ierīcē aktivizējiet kameru.

3

Švīkājiet ekrānu, lai atvērtu

, pēc tam atlasiet .

4

Abu ierīču ekrānos piesitiet pie .

5

Sakļaujiet abu ierīču NFC noteikšanas apgabalus. Abām ierīcēm būtu jāizveido
savienojums, izmantojot Wi-Fi Direct

®

tehnoloģiju.

6

Kad ierīces ir savienotas, jūsu ierīces ekrānā parādās divi kameru ekrāni - viens no

jūsu ierīces kameras un otrs no pievienotās ierīces kameras.

7

Lai samainītu kameru ekrānus vai pārveidotu tos, piesitiet pie

.

8

Kad esat pabeidzis rediģēšanu un esat gatavs uzņemt pabeigto kombinēto attēlu,

piesitiet pie

Gatavs > .

AR maska

Izmantojiet funkciju AR maska, lai savas sejas selfiju maskētu ar cita cilvēka vai dzīvnieka

sejas vaibstiem. Varat, piemēram, savu seju sapludināt ar drauga seju, lai izveidotu

pārsteidzošus hibrīdselfijus.

110

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

AR maskas funkcijas izmantošana

1

Aktivizējiet kameru.

2

Švīkājiet ekrānu, lai atvērtu

, pēc tam atlasiet .

3

Pavērsiet kameru pret seju un pēc tam atlasiet masku, kuru vēlaties lietot.

4

Lai uzņemtu fotoattēlu, vispirms piesitiet , lai paslēptu visas maskas, un pēc tam

piesitiet .

5

Lai vēlreiz parādītu visus masku veidus, atrodiet seju krāsainajā rāmī, kas redzams

kameras skatu meklētājā, un pēc tam piesitiet vienumam .

Kameras lietotņu lejupielāde

Jūs varat lejupielādēt bezmaksas vai maksas kameras lietotnes no Google Play™ vai

citiem avotiem. Pirms lejupielādes sākšanas pārliecinieties, ka darbojas interneta

savienojums; vēlams izmantot Wi-Fi savienojumu, lai samazinātu izmaksas par

datplūsmu.

Kameras lietotņu lejupielāde

1

Atveriet kameras lietotni.

2

Švīkājiet ekrānu, lai atlasītu

, pēc tam piesitiet .

3

Atrodiet lietotni, kuru vēlaties lejupielādēt, un izpildiet norādījumus, lai pabeigtu

instalēšanu.

Automātiskā sejas noteikšana

Ar kameru tiek automātiski noteiktas sejas, un tās tiek norādītas ar rāmjiem. Krāsainais

rāmis norāda, kura seja tiek fokusēta. Fokusēta tiek seja, kas atrodas vistuvāk kamerai.

Lai izvēlētos, kuru seju fokusēt, var arī piesist kādam no rāmjiem.

Automātiska uzņemšana

Ieslēdziet automātisko uzņemšanu, lai video ierakstīšanas laikā automātiski uzņemtu

attēlus, izmantojot kādu no tālāk aprakstītajām opcijām.

Smile Shutter

Izmantojiet tehnoloģiju Smile Shutter™, lai uzņemtu seju tieši tajā brīdī, kad tā smaida. Kamera nosaka līdz

piecām sejām un izvēlas vienu seju smaida noteikšanai un automātiskajam fokusam. Kad sejā, ko esat

izvēlējies, parādās smaids, kamera automātiski uzņem fotoattēlu.

Izslēgt

Ja automātiskā uzņemšana ir izslēgta, fotoattēlu uzņemšanai varat izmantot aizslēga pogu vai kameras

taustiņu.

Smile Shutter™ ieslēgšana

1

Ieslēdziet kameru.

2

Piesitiet pie .

3

Atrodiet vienumu

Automātiskā uzņemšana > Smile Shutter un piesitiet tam.

4

Kad kamera ir atvērta un ir ieslēgta funkcija

Smile Shutter, pavērsiet kameru pret

fotografējamo objektu. Kamera atlasīs fokusējamo seju.

5

Seja tiek ierāmēta krāsainā rāmī, un, tiklīdz tiek noteikts smaids, tiek automātiski

uzņemta fotogrāfija.

6

Ja smaids netiek noteikts, varat nospiest kameras taustiņu, lai fotografētu manuāli.

Fotoattēla ģeogrāfiskās atrašanās vietas saglabāšana

Iespējojiet funkciju Saglabāt atrašanās vietu, lai fotoattēlu uzņemšanas laikā pievienotu

tiem atrašanās vietas atzīmi jeb saglabātu aptuveno ģeogrāfisko atrašanās vietu.

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot bezvadu tīklus un GPS tehnoloģiju.
Ja kameras ekrānā ir redzams simbols , ir ieslēgta atrašanās vietas saglabāšana, taču

nav noteikta ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Ja ir redzams simbols , ir ieslēgta atrašanās

vietas saglabāšana un ir noteikta ģeogrāfiskā atrašanās vieta, tāpēc to var pievienot

fotoattēlam. Ja nav redzams neviens no šiem simboliem, atrašanās vietas saglabāšana ir

atspējota.

111

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Ģeogrāfisko atzīmju pievienošanas ieslēgšana

1

Ieslēdziet kameru.

2

Pieskarieties .

3

Pieskarieties

Vēl, tad pieskarieties slīdnim blakus Atrašanās vietas saglabāšana,

lai iespējotu vai atspējotu funkciju.

4

Iespējojot ģeogrāfisko atzīmju pievienošanu, jūs aicinās aktivizēt atrašanās vietas

apzināšanās pakalpojumus, ja tie vēl nav aktivizēti. Pieskarieties vienumam

Labi un

pēc tam pieskarieties slīdnim

Atrašanās vieta.

Uzņemšana ar pieskārienu

Izmantojot funkciju Uzņemšana ar pieskārienu, pieskarieties jebkurā kameras ekrāna

vietā, lai uzņemtu fotoattēlu.

Ieslēgt

Tikai priekšējā kamera

Izslēgt

Režģlīnijas

Jūs varat izmantot režģlīnijas kā vizuālu palīglīdzekli, lai palīdzētu atrast fotoattēla pareizo

kompozīciju.

Režģlīnijas kameras ekrānā parādās, tikai uzņemot fotoattēlu, tās neparādās galējā fotoattēlā.

Automātiska fotoattēlu apskatīšana

Varat izvēlēties apskatīt fotoattēlus uzreiz pēc to uzņemšanas.

Ieslēgt

Pēc fotoattēla uzņemšanas tas tiek parādīts apskatei ekrāna apakšējā labajā stūrī un ir redzams 3 sekundes.

Tikai priekšējā kamera

Pēc fotoattēla uzņemšanas ar priekšējo kameru tas tiek parādīts apskatei ekrāna apakšējā labajā stūrī un ir

redzams 3 sekundes.

Izslēgt

Tiklīdz fotoattēls vai video ir uzņemts, tas tiek saglabāts un apskatei netiek parādīts.

Skaļuma taustiņa izmantošana dažādām funkcijām

Varat izvēlēties, kā izmantot skaļuma taustiņu fotografēšanas laikā.

Tālummaiņa

Izmantojiet skaļuma taustiņu, lai tuvinātu vai tālinātu.

Skaļums

Izmantojiet skaļuma taustiņu, lai pielāgotu paziņojumu, zvana signālu un mūzikas skaļumu.

Slēdzis

Izmantojiet skaļuma taustiņu, lai fotografētu.

Skaņa

Kad uzņemat fotoattēlu vai ierakstāt video, kamera atskaņo aizslēga skaņu. Ja lietojat

taimeri, tiks atskaņota pīkstienu sērija, tādējādi signalizējot par laika atskaiti. Varat

izvēlēties, vai ieslēgt vai izslēgt šīs skaņas.

Datu krātuve

Varat izvēlēties, vai datus glabāt izņemamā SD kartē vai ierīces iekšējā atmiņā.

Iekšējā atmiņa

Fotoattēli vai video tiek saglabāti ierīces atmiņā.

SD karte

112

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Fotoattēli vai video tiek saglabāti SD kartē.

Ātrā palaišana

Izmantojiet ātrās palaišanas iestatījumus, lai ieslēgtu kameru, kad ekrāns ir slēgts.

Tikai palaist

Ja šis iestatījums ir aktivizēts, nospiežot un turot kameras taustiņu, varat palaist kameru, kad ekrāns ir slēgts.

Palaist un uzņemt

Ja šis iestatījums ir aktivizēts, nospiežot un turot kameras taustiņu, varat palaist kameru un automātiski

uzņemt fotoattēlu, kad ekrāns ir slēgts.

Palaist un ierakstīt video

Ja šis iestatījums ir aktivizēts, nospiežot un turot kameras taustiņu, varat palaist kameru un sākt uzņemt

video, kad ekrāns ir slēgts.

Izslēgt

Krāsu un spilgtuma pielāgošana

1

Ieslēdziet kameru.

2

Pieskarieties >

Krāsa un spilgtums.

3

Velciet slīdņus uz vēlamajām pozīcijām, lai pielāgotu krāsu un spilgtumu.

Šis iestatījums ir pieejams tikai režīmā Labākais automātiskais režīms un Videokamera.

Baltā balanss

Šis iestatījums, kas ir pieejams vienīgi uzņemšanas režīmā

Manuāli, pielāgo krāsu

balansu atbilstoši apgaismojuma apstākļiem. Varat arī manuāli pielāgot ekspozīciju

diapazonā no -2,0 EV līdz +2,0 EV. Piemēram, varat palielināt attēla spilgtumu vai

samazināt kopējo ekspozīciju, attiecīgi piesitot plusa vai mīnusa vadīklām, ja ir parādīta

baltā balansa iestatījuma ikona .

Automātiski

Automātiski pielāgo krāsu balansu atbilstoši apgaismojumam.

Spoža gaisma

Pielāgo krāsu balansu uzņemšanai siltā apgaismojumā, piemēram, kvēlspuldžu gaismā.

Fluorescējošs

Pielāgo krāsu balansu luminiscējošam apgaismojumam.

Dienasgaisma

Pielāgo krāsu balansu uzņemšanai ārpus telpām saulainā laikā.

Apmācies

Pielāgo krāsu balansu uzņemšanai mākoņainā laikā.