Sony Xperia Z5 Compact - Skaņas uzlabošana

background image

Skaņas uzlabošana

Skaņas kvalitātes uzlabošana, lietojot Ekvalaizeru.

1

Atveriet lietotnes Mūzika izvēlni un piesitiet pie

Iestatījumi > Audio iestatījumi >

Skaņas efekti > Ekvalaizers.

2

Lai manuāli pielāgotu skaņu, velciet frekvenču joslu pogas uz augšu vai uz leju. Lai

izvēlētos iestatīo režīmu, piesitiet pie

, lai izvēlētos režīmu, tad piesitiet

Labi, lai

apstiprinātu.

Telpiskās skaņas funkcijas ieslēgšana

1

Atveriet izvēlni Mūzika un piesitiet vienumam

Iestatījumi > Audio iestatījumi >

Skaņas efekti > Telpiska skaņa (VPT).

2

Pašvīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu iestatījumu, tad piesitiet vienumam

Labi,

lai apstiprinātu.