Sony Xperia Z5 Compact - Īsceļi un mapes

background image

Īsceļi un mapes

Izmantojiet īsceļus un mapes, lai pārvaldītu savas lietotnes un uzturētu savu sākuma

ekrānu kārtīgu.

1

Piekļūstiet lietotnei, izmantojot īsceļu.

2

Piekļūstiet mapei, kurā atrodas lietotnes.

Lietotnes īsceļa pievienošana sākuma ekrānā

1

Pieskarieties tukšam apgabalam ekrānā Sākuma ekrāns un turiet to, līdz ierīce

novibrē un tiek parādīta pielāgošanas izvēlne.

2

Pielāgošanas izvēlnē piesitiet

Lietotnes.

3

Ritiniet lietotņu sarakstu un atlasiet lietotni. Atlasītā lietotne tiek pievienota ekrānam

Sākuma ekrāns.

3. darbībā varat arī piesist

Īsceļi un pēc tam pieejamo lietotņu sarakstā atlasīt vajadzīgo. Ja

īsceļu pievienošanai izmantojat šo metodi, dažas no pieejamajām lietotnēm ļauj īsceļam

pievienot noteiktu funkcionalitāti.

Objekta pārvietošana sākuma ekrānā

Pieskarieties vienumam un turiet to, līdz ierīce novibrē, un pēc tam velciet vienumu

uz jauno atrašanās vietu.

Objekta noņemšana no sākuma ekrāna

Pieskarieties vienumam un turiet to, līdz ierīce novibrē, pēc tam velciet vienumu uz

Noņemt no sākuma ekrāna ekrāna augšdaļā.

Mapes izveidošana sākuma ekrānā

Pieskarieties un turiet lietotnes ikonu vai īsceļu, ierīce novibrē, pēc tam velciet un

nometiet to uz citas lietotnes ikonas vai īsceļa.

Objektu pievienošana mapei sākuma ekrānā

Pieskarieties vienumam un turiet to, līdz ierīce novibrē, un pēc tam velciet šo

vienumu uz mapi.

Mapes pārdēvēšana uz sākuma ekrāna

1

Piesitiet mapei, lai to atvērtu.

2

Piesitiet mapes virsraksta joslai, lai parādītu lauku

Mapes nosaukums.

3

Ierakstiet mapes jauno nosaukumu un piesitiet

Gatavs.

32

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.