Sony Xperia Z5 Compact - Vairāku lietotāju konti

background image

Vairāku lietotāju konti

Jūsu ierīce atbalsta vairāku lietotāju kontus, tādējādi ierīcē var pieteikties un to lietot

vairāki lietotāji. Vairāku lietotāju konti noder situācijās, kad vienu ierīci dalāt ar citiem vai

ierīci iedodat kādam lietošanā uz laiku. Lietotājs, kas pirmais iestata ierīci, kļūst par ierīces

īpašnieku. Tikai īpašnieks var pārvaldīt pārējo lietotāju kontus. Ir īpašnieka konts un vēl

divu citu veidu konti.

Regulārais lietotājs. Šī veida konts ir piemērots tiem, kuri regulāri izmanto jūsu ierīci.

Viesis. Viesa kontu aktivizējiet tiem, kuri jūsu ierīci izmanto īslaicīgi.

Dažas funkcijas ir pieejamas tikai īpašniekam. Piemēram, tikai īpašnieks var atļaut lejupielādi

no avotiem, kas nav Google Play™.

Par regulārā lietotāja kontu

Ja pievienojat regulāro lietotāju kontus, dažādiem lietotājiem var būt dažādi sākuma

ekrāni, fona attēli un vispārīgie iestatījumi. Viņiem ir arī katram sava piekļuve lietotnēm un

atmiņas krātuve failiem, piemēram, mūzikai un fotoattēliem. Savā ierīcē varat pievienot

līdz pat trim regulāro lietotāju kontiem.

Regulārā lietotāja konta pievienošana

1

Pārliecinieties, ka esat pieteicies kā īpašnieks, t.i., lietotājs, kas veicis ierīces

sākotnējo iestatīšanu.

2

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Lietotāji > Pievienot lietotāju.

4

Piesitiet pie

Labi. Ir izveidots jauns konts.

5

Izvēlieties no tālāk norādītajām iespējām.

1

Piesitiet pie

IESTATĪT TŪLĪT. Ekrāns tiek bloķēts, un augšējā labajā stūrī ir

redzama jaunā lietotāja ikona.

2

Ja jūs izveidojat kontu kādam citam, kas šobrīd neatrodas jums līdzās, jūs

varat piesist pie

VĒLĀK. Ja lietotājs ir gatavs, viņš var atlasīt Lietotāji sadaļā

Iestatījumi un skatīt jauno kontu, kas parādās kā Jauns lietotājs. Lai pabeigtu

konta iestatīšanu, vienkārši piesitiet tam un izpildiet norādījumus.

6

Atbloķējiet ekrānu, švīkājot augšup.

7

Lai iestatītu lietotāja kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Varat arī pievienot parasta lietotāja kontu, izmantojot visos ekrānos redzamo statusa joslu.

Vienkārši velciet statusa joslu uz leju ar diviem pirkstiem un piesitiet lietotāja ikonai, bet pēc

tam piesitiet pie

Pievienot lietotāju.

Notiekošu tālruņa zvanu iespējošana vai atspējošana regulāra lietotāja kontam

1

Pārliecinieties, ka esat pieteicies kā ierīces īpašnieks.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet vienumam .

3

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Lietotāji un piesitiet tiem.

4

Piesitiet ikonai blakus attiecīgajam lietotājvārdam, un pēc tam piesitiet slīdnim

Tālruņa zvanu ieslēgšana, lai attiecīgajam lietotājam šo funkciju iespējotu vai

atspējotu.

Regulāra lietotāja konta dzēšana ierīcē

1

Pārliecinieties, ka esat pieteicies kā ierīces īpašnieks.

2

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Lietotāji.

4

Piesitiet vienumam , kas atrodas blakus lietotājam, kuru vēlaties dzēst, un pēc

tam piesitiet vienumam

Noņemt lietotāju > Dzēst.

Par viesa lietotāja kontu

Ja kāds vēlas īslaicīgi lietot jūsu ierīci, šim lietotājam varat aktivizēt viesa kontu. Viesa

režīmā ierīce tiek startēta kā svaigi instalēta sistēma, kurā ir tikai sākotnēji instalētās

lietotnes. Kad viesis ir beidzis lietot ierīci, sesiju varat pilnībā notīrīt, lai nākamais

70

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

vieslietotājs varētu atkal sākt tīrā vietā. Viesa lietotāja konts ir sākotnēji instalēts un to

nevar izdzēst.

Viesa lietotāja konta aktivizēšana

1

Pārliecinieties, ka esat pieteicies kā īpašnieks, t.i., lietotājs, kas veicis ierīces

sākotnējo iestatīšanu.

2

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Lietotāji > Viesis.

Viesa lietotāju var aktivizēt arī jebkurā ekrānā no statusa joslas. Vienkārši velciet statusa joslu

uz leju ar diviem pirkstiem un piesitiet lietotāja ikonai, bet pēc tam piesitiet pie

Pievienot viesi.

Atļaušana vieslietotājam veikt tālruņa zvanus

1

Pārliecinieties, ka esat pieteicies kā ierīces īpašnieks.

2

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Lietotāji.

4

Piesitiet pie blakus

Viesis, pēc tam velciet pa labi slīdni, kas atrodas blakus

Tālruņa zvanu ieslēgšana.

Viesa sesijas datu notīrīšana

1

Pārliecinieties, vai esat pieteicies viesa kontā.

2

Sākuma ekrānā piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Lietotāji.

4

Atrodiet un piesitiet pie

Noņemt viesi.

5

Piesitiet pie

Noņemt.

Viesa sesiju varat arī notīrīt jebkura ekrāna statusa joslā, kamēr esat pieteicies viesa kontā.

Vienkārši velciet statusa joslu uz leju ar diviem pirkstiem un piesitiet lietotāja ikonai, bet pēc

tam piesitiet pie

Noņemt viesi.

Pārslēgšanās no viena lietotāja konta uz citu

Pārslēgšanās no viena lietotāja konta uz citu

1

Lai skatītu lietotāju sarakstu, velciet statusa joslu uz leju, pēc tam piesitiet pie

lietotāja ikonas ekrāna augšdaļā pa labi.

2

Piesitiet ikonai, kura attēlo lietotāja kontu, uz kuru vēlaties pārslēgties. Tiek

parādīts šī lietotāja konta bloķēšanas ekrāns.

Ja pārslēdzaties uz viesa kontu, piesitiet vienumam

Sākt vēlreiz, lai noslaucītu iepriekšējo

sesiju, vai piesitiet vienumam

Jā, turpināt, lai turpinātu iepriekšējo sesiju.

Vairāku lietotāju kontu iestatījumi

Ierīcēs, kurās paredzēti vairāki lietotāji, ir trīs veidu iestatījumi.

Iestatījumi, kurus var mainīt jebkurš lietotājs un kuri ietekmē visus lietotājus. Piemēram,

šādi iestatījumi ir valoda, Wi-Fi, lidmašīnas režīms, NFC un Bluetooth®.

Iestatījumi, kuri ietekmē tikai atsevišķa lietotāja kontu. Piemēram, šādi iestatījumi ir

automātiskā datu sinhronizēšana, ekrāna bloķēšana, dažādi pievienotie konti un fons.

Iestatījumi, kas ir redzami tikai īpašniekam un ietekmē visus lietotājus, piemēram,

VPN iestatījumi.

71

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.