Sony Xperia Z5 Compact - Ekrāna tastatūras personalizēšana

background image

Ekrāna tastatūras personalizēšana

Ja tekstu ievadāt, izmantojot ekrāna tastatūru, varat piekļūt pilnās tastatūras

iestatījumiem un citiem teksta ievades iestatījumiem, kas palīdz iestatīt rakstīšanas

valodu, teksta ieteikumus un labojumus. Lai varētu saņemt vārdu piedāvājumus

vienlaikus vienā valodā, deaktivizējot viedās valodas noteikšanas funkciju.
Tastatūra var izmantot jūsu rakstīto tekstu no ziņapmaiņas un citām lietotnēm, lai mācītos

jūsu rakstīšanas stilu. Ir pieejams arī personalizēšanas palīgs, kas parāda

pamatiestatījumus, lai jūs varētu ērti sākt darbu. Varat izvēlēties izmantot citas tastatūras

un pārslēgties no vienas tastatūras uz citu. Piemēram, varat izvēlēties Xperia™ ķīniešu

valodas tastatūru vai Xperia™ japāņu valodas tastatūru.

Piekļuve ekrāna tastatūras iestatījumiem

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet , pēc tam piesitiet

Pilnās tastatūras iestatījumi un mainiet iestatījumus,

kā vēlaties.

3

Lai teksta ievadei pievienotu rakstības valodu, piesitiet

Rakstīšanas valodas un

atzīmējiet attiecīgās izvēles rūtiņas.

4

Piesitiet

Labi, lai apstiprinātu.

Vārdu ieteikumu iestatījumu maiņa

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet un pēc tam

Pilnās tastatūras iestatījumi > Vārdu ieteikumi.

3

Atlasiet iespēju.

Citas tastatūras izvēle

1

Kad ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, ekrāna lejasdaļas labajā pusē

piesitiet pie

.

2

Atlasiet iespēju.

Rakstīšanas valodas mainīšana, izmantojot ekrāna tastatūru

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja esat pievienojis vairāk par vienu ievades valodu, bet viedā

valodas noteikšanas funkcija ir izslēgta, kā arī tad, ja atlasītajās valodās ir arī tādas valodas,

kurās netiek izmantoti latīņu valodas burti.

Kad ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie rakstīšanas valodas

ikonas, lai pārslēgtos no vienas atlasītās rakstīšanas valodas uz citu. Piemēram,

piesitiet pie , līdz tiek parādīta vēlamā rakstīšanas valoda.

Funkcijas "Lietot manu rakstīšanas stilu" iestatījumu maiņa

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie , pēc tam pie

Pilnās tastatūras iestatījumi > Izmantot manu

rakstības stilu un atlasiet iespēju.

Smart language iespējošana vai atspējošana

Smart language noteikšana ir pieejama tikai valodām, kurās tiek izmantoti latīņu alfabēta burti.

1

Kad ir atvērta ekrāna tastatūra, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie , pēc tam pie

Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Piesitiet

Rakstīšanas valodas un atzīmējiet tās valodas izvēles rūtiņu, kuru vēlaties

izmantot.

4

Piesitiet pie

Viedā valodas noteikšana slīdņa.

Tastatūras izkārtojuma varianta izvēle

Ekrāna tastatūrai paredzētie izkārtojuma varianti ne visām rakstīšanas valodām var būt

pieejami. Katrai rakstīšanas valodai varat izvēlēties dažādus tastatūras izkārtojumus.

75

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

1

Ja ievadāt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru, piesitiet pie .

2

Piesitiet pie un pēc tam pie

Pilnās tastatūras iestatījumi.

3

Piesitiet pie

Rakstīšanas valodas, pēc tam pie , kas ir blakus rakstīšanas

valodai.

4

Izvēlieties tastatūras izkārtojuma variantu.

5

Piesitiet pie

Labi, lai apstiprinātu.

76

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.