Sony Xperia Z5 Compact - Zvana veikšana, izmantojot iespēju Ziņapmaiņa

background image

Zvana veikšana, izmantojot iespēju Ziņapmaiņa

Zvanīšana ziņas sūtītājam

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie un pēc tam atrodiet vienumu un piesitiet

pie tā.

2

Piesitiet pie sarunas, pēc tam piesitiet pie .

Sūtītāja numura saglabāšana kontakta informācijā

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam , pēc tam atrodiet vienumu

un pieskarieties tam.

2

Pieskarieties ikonai blakus tālruņa numuram, pēc tam pieskarieties

SAGLABĀT.

3

Atlasiet esošu kontaktpersonu vai pieskarieties

Jauna kontakta izveide.

4

Rediģējiet kontaktinformāciju un pieskarieties

SAGLABĀT.