Sony Xperia Z5 Compact - Мени на Music

background image

Мени на Music

Менито на Music ви дава преглед на сите песни во уредот. Оттука може да управувате со
албумите и списоците со песни.

1

Вратете се на почетниот екран на Music

2

Прегледајте ја тековната низа на репродукција

3

Пребарајте ги сите листи со песни

4

Пребарајте ги сите изведувачи

5

Пребарајте ги сите албуми

6

Пребарајте ги сите песни

7

Пребарајте ги сите жанрови

8

Пребарајте ги сите папки

9

Репродуцирајте споделена музичка датотека на друг уред

10

Прегледајте ги сите претплатени или преземени датотеки во Podcast

11

Отворете го менито со поставки за апликацијата Music

12

Отворете го менито за поддршка за апликацијата Music

Отворање на менито на Music

1

Од својот Почетен екран, допрете , па пронајдете и допрете .

2

Допрете .

Враќање на почетниот екран на Music

Кога менито на Music е отворено, допрете Почетна страница или едноставно допрете
на екранот десно од менито.

Бришење песни

1

Од менито на Music, пребарајте ја песната што сакате да ја избришете.

2

Допрете и држете го насловот на песната, па допрете Избриши од меморијата во
списокот што ќе се појави.

3

Допрете ИЗБРИШИ за да потврдите.

Не може да ја избришете песната што се репродуцира во моментов.