Sony Xperia Z5 Compact - Kandungan

background image

Kandungan

Langkah permulaan........................................................................7

Tentang Panduan pengguna ini........................................................... 7
Gambaran keseluruhan....................................................................... 8
Pemasangan.......................................................................................9
Perlindungan skrin.............................................................................10
Memulakan peranti anda untuk kali pertama..................................... 10
Mengapakah saya memerlukan akaun Google™?.............................11

Keselamatan peranti.................................................................... 13

Memastikan peranti anda dilindungi.................................................. 13
Kunci skrin........................................................................................ 13
Pengurus Cap Jari............................................................................ 15
Membuka kunci peranti anda secara automatik................................ 16
Perlindungan kad SIM....................................................................... 20
Mencari nombor pengenalan peranti anda........................................ 21
Mencari peranti yang hilang ..............................................................21

Mempelajari asas......................................................................... 24

Menggunakan skrin sentuh............................................................... 24
Mengunci dan membuka kunci skrin................................................. 26
Skrin laman utama............................................................................ 26
Menavigasi aplikasi............................................................................28
Skrin aplikasi..................................................................................... 30
Aplikasi kecil......................................................................................31
Widget.............................................................................................. 32
Jalan pintas dan folder...................................................................... 33
Latar belakang dan tema...................................................................34
Mengambil tangkapan skrin.............................................................. 34
Merakamkan skrin anda.................................................................... 34
Pemberitahuan..................................................................................35
Ikon pada bar status......................................................................... 38
Gambaran keseluruhan aplikasi.........................................................40

Bateri dan penyelenggaraan........................................................ 42

Mengecas peranti anda.....................................................................42
Bateri dan pengurusan kuasa............................................................43
Mengemas kini peranti anda............................................................. 45
Penyelenggaraan menggunakan komputer....................................... 46
Storan dan memori........................................................................... 47
Membuat sandaran dan memulihkan kandungan.............................. 48

Memuat turun aplikasi..................................................................52

Memuat turun aplikasi dari Google Play™......................................... 52

2

background image

Memuat turun aplikasi daripada sumber lain......................................52

Internet dan rangkaian................................................................. 53

Menyemak imbas web...................................................................... 53
Tetapan Internet dan MMS ............................................................... 53
Wi-Fi................................................................................................. 54
Berkongsi sambungan data mudah alih anda....................................56
Mengawal penggunaan data............................................................. 58
Memilih rangkaian mudah alih........................................................... 59
Rangkaian persendirian maya (VPN)..................................................59

Menyelaraskan data pada peranti anda.......................................61

Menyelaraskan dengan akaun dalam talian....................................... 61
Menyelaras dengan Microsoft® Exchange ActiveSync®................... 61

Tetapan asas................................................................................ 63

Mengakses tetapan...........................................................................63
Tetapan kelantangan......................................................................... 63
Mod jangan ganggu.......................................................................... 64
Tetapan skrin.....................................................................................65
Tetapan aplikasi.................................................................................67
Menetapkan semula aplikasi anda.....................................................68
Penyelamat skrin...............................................................................69
Tetapan bahasa.................................................................................69
Tarikh & masa................................................................................... 70
X-Reality™ for mobile........................................................................70
Mod super terang............................................................................. 70
Mempertingkatkan output bunyi........................................................71
Pembatalan hingar............................................................................ 71
Akaun berbilang pengguna............................................................... 72

Menaip teks..................................................................................75

Papan kekunci pada paparan............................................................75
Pad telefon........................................................................................76
Memasukkan teks menggunakan input suara....................................77
Menyunting teks................................................................................77
Memperibadikan papan kekunci pada paparan................................. 78

Menghubungi............................................................................... 80

Membuat panggilan.......................................................................... 80
Menerima panggilan..........................................................................81
Pengendalian panggilan pintar.......................................................... 83
Panggilan sedang berjalan................................................................ 83
Menggunakan log panggilan............................................................. 83
Memajukan panggilan....................................................................... 84
Mengehadkan panggilan................................................................... 84
Berbilang panggilan...........................................................................85

3

background image

Panggilan sidang...............................................................................86
Mel suara.......................................................................................... 86
Panggilan kecemasan....................................................................... 87

Kenalan........................................................................................ 88

Mencari dan melihat kenalan............................................................. 88
Menambah dan menyunting kenalan.................................................89
Memindahkan kenalan...................................................................... 90
Menambah maklumat kenalan perubatan dan kecemasan................ 91
Kegemaran....................................................................................... 92
Menghantar maklumat kenalan......................................................... 92
Mengelakkan entri duplikasi dalam aplikasi Kenalan.......................... 92
Menyandarkan kenalan..................................................................... 93

Pemesejan dan chat.....................................................................94

Membaca dan menghantar mesej..................................................... 94
Mengatur mesej anda....................................................................... 95
Membuat panggilan daripada Pemesejan..........................................96
Tetapan mesej...................................................................................96
Pemesejan segera dan bual video..................................................... 96

E-mel............................................................................................ 97

Menyediakan e-mel...........................................................................97
Menghantar dan menerima mesej e-mel........................................... 97
Mengatur mesej e-mel anda..............................................................98
Tetapan akaun e-mel.........................................................................99
Gmail™...........................................................................................100

Muzik dan radio FM................................................................... 101

Memindahkan muzik ke peranti anda.............................................. 101
Mendengar muzik........................................................................... 101
Menu muzik.................................................................................... 103
Senarai main................................................................................... 103
Berkongsi muzik..............................................................................104
Mempertingkat bunyi.......................................................................104
Mengenali muzik dengan TrackID™................................................ 105
Mendengar radio.............................................................................106
Saluran radio kegemaran................................................................ 107
Tetapan bunyi radio.........................................................................107

Kamera....................................................................................... 108

Mengambil foto dan merakam video............................................... 108
Tetapan kamera umum................................................................... 109
Tetapan kamera pegun....................................................................115
Tetapan kamera video..................................................................... 118

Foto dan video dalam Album..................................................... 120

Melihat foto dan video..................................................................... 120

4

background image

Berkongsi dan mengurus foto dan video......................................... 121
Menyunting foto dengan aplikasi Penyunting foto............................122
Menyunting video dengan aplikasi Penyunting video....................... 123
Menyembunyikan foto dan video.....................................................123
Menu skrin laman utama album.......................................................124
Melihat foto anda pada peta............................................................124

Video.......................................................................................... 127

Aplikasi Video..................................................................................127
Memindahkan kandungan video ke peranti anda.............................128
Menguruskan kandungan video...................................................... 128
Pencipta Filem................................................................................ 128

Kesambungan............................................................................ 130

Mencerminkan skrin peranti anda pada TV menggunakan kabel..... 130
Mencerminkan skrin peranti anda secara wayarles di TV................. 130
Berkongsi kandungan dengan peranti DLNA Certified™................. 131
Menyambung peranti anda ke aksesori USB................................... 133
Menyambung peranti anda ke pengawal wayarles DUALSHOCK™
4..................................................................................................... 134
NFC................................................................................................ 134
Teknologi wayarles Bluetooth®....................................................... 136

Aplikasi dan ciri pintar yang menjimatkan masa anda...............139

Gambaran keseluruhan Smart Connect...........................................139
Mengurus aksesori..........................................................................140
Google Search & Now.....................................................................140
Menggunakan aplikasi News Suite.................................................. 141
Menggunakan peranti anda sebagai dompet...................................141

Perjalanan dan peta................................................................... 142

Menggunakan perkhidmatan lokasi................................................. 142
Google Maps™ dan navigasi.......................................................... 142
Menggunakan trafik data semasa mengembara.............................. 142
Menggunakan peranti anda dengan sistem maklumat hiburan
kereta..............................................................................................143
Mod pesawat.................................................................................. 143

Jam dan Kalendar...................................................................... 145

Kalendar......................................................................................... 145
Jam................................................................................................ 146

Kebolehcapaian......................................................................... 149

Gerak isyarat pembesaran.............................................................. 149
Saiz fon...........................................................................................149
Saiz paparan...................................................................................149
Pembetulan warna.......................................................................... 149
Cakap Balik.....................................................................................150

5

background image

Audio mono.................................................................................... 150
Mod TTY (Teletypewriter) (Mesin Teletaip)........................................ 150
Switch Access................................................................................ 150

Sokongan dan undang-undang................................................. 152

Aplikasi sokongan........................................................................... 152
Petua Xperia™................................................................................152
Bantuan dalam menu dan aplikasi...................................................152
Menjalankan ujian diagnostik pada peranti anda..............................152
Memulakan semula, menetapkan semula dan membaiki................. 152
Membantu kami memperbaik perisian kami.................................... 154
Menggunakan peranti anda dalam keadaan basah dan berdebu.....154
Waranti, SAR dan garis panduan penggunaan................................ 155
Mengitar semula peranti anda......................................................... 155
Maklumat undang-undang.............................................................. 156

6