Sony Xperia Z5 Compact - Gambaran keseluruhan

background image

Gambaran keseluruhan

1. Lensa kamera depan
2. Bicu set kepala
3. Speaker telinga/Pembesar suara kedua
4. Mikrofon kedua
5. Sensor Kehampiran/Cahaya
6. Lampu Pengecasan/Pemberitahuan
7. Kunci kuasa/Pengesan cap jari*
8. Kekunci Kelantangan/Zum
9. Kekunci kamera
10. Mikrofon utama

11. Port kabel pengecas/USB
12. Pembesar suara utama
13. Kawasan antena Wi-Fi/Bluetooth
14. Lensa kamera utama
15. Cahaya kamera utama
16. Kawasan antena GPS
17. Kawasan pengesanan NFC™
18. Penutup slot kad SIM nano/Kad

memori
19. Lubang tali pengikat

8

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.