Sony Xperia Z5 Compact - Jalan pintas dan folder

background image

Jalan pintas dan folder

Gunakan jalan pintas dan folder untuk mengurus aplikasi anda dan memastikan skrin

Utama anda kemas.

1

Akses aplikasi menggunakan jalan pintas

2

Akses folder yang mengandungi aplikasi

Untuk menambahkan jalan pintas aplikasi ke Skrin utama anda

1

Sentuh terus pada bahagian kosong pada Skrin laman utama sehingga peranti

bergetar dan menu penyesuaian kelihatan.

2

Dalam menu penyesuaian, ketik

Aplikasi.

3

Tatal melalui senarai aplikasi dan pilih aplikasi. Aplikasi yang dipilih akan ditambah

pada Skrin laman utama.

Secara alternatif, dalam langkah 3, anda boleh ketik

Jalan pintas dan kemudian memilih

aplikasi daripada senarai yang tersedia. Jika anda menggunakan kaedah ini untuk menambah

jalan pintas, sesetengah aplikasi yang tersedia membenarkan anda untuk menambah

kefungsian khusus pada jalan pintas.

Untuk mengalihkan item pada skrin Utama

Sentuh terus item sehingga peranti bergetar, kemudian seret item ke lokasi baru.

Untuk mengalih keluar item dari skrin Laman Utama

Sentuh terus item sehingga peranti bergetar, kemudian seret item ke

Alih keluar

dari skrin laman utama pada bahagian atas skrin.

Untuk mencipta folder pada Skrin laman utama

Sentuh terus ikon aplikasi atau jalan pintas sehingga peranti bergetar, kemudian

seret dan lepaskannya di bahagian atas ikon aplikasi lain atau pintasan.

33

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menambahkan item ke folder pada Skrin laman utama

Sentuh terus item sehingga peranti bergetar, kemudian seret item ke folder.

Untuk menamakan semula folder pada Skrin utama

1

Ketik folder untuk membukanya.

2

Ketik bar tajuk folder untuk menunjukkan medan

Nama folder.

3

Masukkan nama folder baru dan ketik

Selesai.