Sony Xperia Z5 Compact - Menggunakan log panggilan

background image

Menggunakan log panggilan

Dalam log panggilan, anda boleh melihat panggilan terlepas , panggilan diterima

dan panggilan yang didail .

83

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk membuka log panggilan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik .

Untuk melihat panggilan terlepas anda

1

Apabila anda mempunyai panggilan terlepas, muncul dalam bar status. Seret

bar status ke bawah.

2

Ketik

Panggilan tidak dijawab.

Untuk memanggil nombor daripada log panggilan anda

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik . Log panggilan dipaparkan.

3

Untuk memanggil nombor secara terus daripada log panggilan, ketik di sebelah

nombor itu. Untuk menyunting nombor sebelum memanggil, sentuh terus nombor

tersebut, kemudian ketik

Sunting no. sebelum panggilan.

Untuk menambah nombor daripada log panggilan ke kenalan anda

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik .

3

Ketik nombor yang terpapar dalam log panggilan kemudian pilih

Wujudkan

kenalan baru atau Tambahkan pada kenalan.

4

Sunting butiran kenalan, kemudian ketik

SIMPAN.

Untuk melihat pilihan log panggilan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik .

3

Ketik .

Anda juga boleh mengakses tetapan panggilan umum dengan mengikuti langkah-langkah di

atas.