Sony Xperia Z5 Compact - Algemene camera-instellingen

background image

Algemene camera-instellingen

Opnamemodi

Veeg over het scherm om de gewenste opnamemodus of de lijst met applicaties te selecteren.

Handmatig

Pas camera-instellingen zoals resolutie, witbalans en ISO-waarde handmatig aan.

Superieur automatisch

Optimaliseer uw instellingen voor elke scène.

Videocamera

Pas video-instellingen zoals resolutie en scherpstelmodus handmatig aan.

Camera-apps

Selecteer handmatig camera-applicaties.

Ga naar

support.sonymobile.com

voor meer informatie over het maken van betere foto's.

Camera-apps

Sound Photo
Maak foto's met achtergrondgeluid.

AR-effect
Maak foto's of video's met virtuele scènes en personen.

109

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Creatief effect
Pas effecten toe op foto's of video's.

Veegpanorama
Maak groothoek- en panoramafoto's.

Gezicht in afbeelding
Maak foto's door de camera's aan de voor- en achterzijde tegelijk te gebruiken.

Stijlportret
Maak foto's met realtime portretstijlen.

Timeshift-video
Maak video's met een hoge beeldsnelheid en pas slowmotion-effecten toe.

4K-video
Maak video's met ultrahoge definitie van 4 K.

Timeshift burst
Kies de beste opname uit een reeks foto's.

Stickermaker
Maak unieke stickers van uw favoriete foto's of met de camerazoeker.

Multicamera
Maak dezelfde opnamen vanuit andere posities op één scherm.

AR-masker
Gebruik andere gezichten om uw eigen gezicht te maskeren.

Sweep Panorama

U kunt groothoek- en panoramische foto's maken vanuit een horizontale of verticale

richting met een eenvoudige druk- en veegbeweging.

Een panoramafoto maken

1

Activeer de camera.

2

Veeg op het scherm naar

en kies vervolgens .

3

Tik op

om een richting van de beeldopname te selecteren.

4

Druk op de cameratoets en beweeg de camera langzaam en gestaag in de

richting die in het scherm staat aangegeven.

Stijl portret

Gebruik voor de beste resultaten de functie Stijl portret om retoucheereffecten op

portretten toe te passen terwijl u ze maakt. U kunt ook de instelling

Toverstraal

gebruiken om een spotlight-patroon op de ogen toe te passen.

De portretfunctie Stijl gebruiken

1

Activeer de camera.

2

Veeg op het scherm naar

en kies vervolgens .

3

Tik op de stijlnaam die momenteel is geselecteerd om alle stijlen weer te geven,

bijvoorbeeld

Bellen.

4

Als u meer stijlen wilt toevoegen, tikt u op

Meer.

5

Selecteer de stijl die u wilt toepassen en tik op om een foto te maken.

110

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

De functie Magic beam gebruiken

1

Activeer de camera.

2

Veeg op het scherm naar

en tik vervolgens op > .

3

Selecteer een aangepast patroon om een spotlight-effect in het oog toe te

passen.

AR-effect

U kunt AR-effecten (Augmented Reality - verbrede realiteit) toepassen op uw foto's of

video´s en ze leuker maken. Wanneer u de camera gebruikt, kunt u met deze instelling

3D-scenes in uw foto's of video's integreren. Selecteer gewoon de scène die u wilt en

pas de positie aan in de zoeker.

Timeshift video

U kunt video met de hoge beeldsnelheid van 120 beelden per seconden opnemen en

daarna effecten toepassen, zodat u de video geheel of gedeeltelijk in slow motion kunt

weergeven.

Face in picture

U kunt de modus Face in picture gebruiken om de camera's aan de voorkant en de

hoofdcamera tegelijkertijd te gebruiken, zodat u samen met het onderwerp een foto van

uzelf kunt maken.

Timeshift burst

De camera maakt een reeks van 31 foto's binnen twee seconden – één seconde voordat

en één seconde nadat u op de cameratoets op het scherm hebt gedrukt. U kunt dus

teruggaan en de juiste foto vinden.

Timeshift burst gebruiken

1

Activeer de camera.

2

Veeg op het scherm naar

en kies vervolgens .

3

Neem foto's. De genomen foto's worden als miniaturen weergegeven.

4

Blader door de miniaturen en selecteer de foto die u wilt opslaan. Tik vervolgens

op .

Multi-cameramodus

In de multi-cameramodus kunt u een foto maken waarin beelden vanuit twee

verschillende hoeken en van twee verschillende bronnen worden gecombineerd. U ziet

twee camerabeelden op het apparaatscherm, een van de camera van het apparaat en
een ander van een verbonden Xperia

®

-apparaat of een Sony-camera die NFC en Wi-Fi

Direct

®

-technologie ondersteunt.

Als u bijvoorbeeld bij een concert bent en u een foto of video wilt maken van de band

vanuit een bepaalde hoek en van het publiek vanuit een andere hoek, kunt u het beste

de multi-cameramodus gebruiken.
U kunt de multi-cameramodus instellen met behulp van NFC, zodat de twee apparaten
worden gekoppeld met Wi-Fi Direct

-technologie.

111

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Multi-cameramodus gebruiken

1

Activeer de NFC-functie op beide apparaten die u wilt verbinden.

2

Activeer de camera op uw apparaat.

3

Veeg op het scherm naar

en kies vervolgens .

4

Tik op op het scherm van beide apparaten.

5

Laat de NFC-detectiegebieden van de apparaten elkaar raken. Beide apparaten
moeten nu verbinding maken via Wi-Fi Direct

®

-technologie.

6

Zodra de apparaten zijn verbonden, ziet u twee camerabeelden op het

apparaatscherm, een van de camera van het apparaat en een ander van het

verbonden apparaat.

7

Herschik of verander de vorm van de camerabeelden door op

te tikken.

8

Als u klaar bent met bewerken en de uiteindelijke gecombineerde foto of video wilt

vastleggen, tikt u op

Gereed > .

AR-masker

Gebruik het AR-masker om een selfie van uw gezicht te bewerken met

gezichtskenmerken van iemand anders of een dier. U kunt bijvoorbeeld uw gezicht met

het gezicht van een vriend of vriendin combineren om grappige selfies te maken.

De maskeerfunctie AR gebruiken

1

Activeer de camera.

2

Veeg op het scherm om naar

te gaan en selecteer vervolgens .

3

Richt de camera op een gezicht en selecteer het masker dat u wilt toepassen

4

Voor het maken van een foto tikt u eerst op om alle maskers te verbergen en

tikt u vervolgens op .

5

Om alle type maskers opnieuw weer te geven, gaat u naar een gezicht in het

gekleurde kader dat in de viewfinder van uw camera verschijnt en tikt u op .

Camera-applicaties downloaden

U kunt gratis of betaalde camera-applicaties downloaden van Google Play™, bronnen.

Voordat u begint met downloaden, zorgt u voor een functionerende internetverbinding,

bij voorkeur via Wi-Fi, om de kosten van dataverkeer te beperken.

Camera-applicaties downloaden

1

Open de camera-applicatie.

2

Veeg op het scherm naar

en tik vervolgens op .

3

Selecteer de applicatie die u wilt downloaden en volg de aanwijzingen om de

installatie af te ronden.

Automatische gezichtsdetectie

De camera herkent automatisch gezichten en geeft ze aan door middel van een kader.

Met een gekleurd kader wordt aangegeven op welk gezicht wordt scherpgesteld. Er

wordt scherpgesteld op het gezicht dat zich het dichtste bij het midden van de camera

bevindt. U kunt ook op een van de kaders tikken om te bepalen op welk gezicht moet

worden scherpgesteld.

Automatisch vastleggen

Schakel automatisch vastleggen in om automatisch foto's te maken met een van de

onderstaande opties.

Lachsluiter

Gebruik Smile Shutter™-technologie om een gezicht te fotograferen, precies op het moment dat de

betreffende persoon lacht. De camera herkent maximaal vijf gezichten en een van deze gezichten wordt

geselecteerd voor glimlachdetectie en autofocus. Wanneer het geselecteerde gezicht lacht, wordt

automatisch een foto gemaakt.

Uit

Wanneer automatisch vastleggen is uitgeschakeld, kunt u foto's maken met de sluiterknop of de

cameratoets.

112

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Smile Shutter™ inschakelen

1

Activeer de camera.

2

Tik op .

3

Tik vervolgens op

Automatische opname > Lachsluiter.

4

Wanneer de camera is geopend en

Lachsluiter is ingeschakeld, richt u de camera

op uw onderwerp. De camera selecteert het gezicht waarop wordt scherpgesteld.

5

Het geselecteerde gezicht wordt weergegeven in een gekleurd kader en de foto

wordt automatisch gemaakt zodra een glimlach wordt gedetecteerd.

6

Als er geen glimlach wordt gedetecteerd, kunt u de foto handmatig maken door

op de cameratoets te drukken.

De geografische locatie van een foto opslaan

Schakel de functie Locatie opslaan in om uw foto's te geotaggen, dat wil zeggen een

benadering van de geografische locatie op te slaan van foto's die u maakt. De

geografische locatie wordt bepaald met behulp van draadloze netwerken en GPS-

technologie.
Wanneer wordt weergegeven op het camerascherm, is Locatie opslaan ingeschakeld

maar is de geografische positie niet gevonden. Wanneer wordt weergegeven, is

Locatie opslaan ingeschakeld en is de geografische locatie beschikbaar. U kunt dan een

geografische locatie toevoegen aan uw foto. Wanneer geen van deze twee symbolen

wordt weergegeven, is Locatie opslaan uitgeschakeld.

Geotags inschakelen

1

Activeer de camera.

2

Tik op .

3

Tik op

Meer en vervolgens op de schuifregelaar naast Locatie opslaan om de

functie in of uit te schakelen.

4

Als u geotags inschakelt, wordt u gevraagd Locatieservices in te schakelen als

deze nog niet zijn ingeschakeld. Tik op

OK en tik op de schuifregelaar Locatie.

Vastleggen met aanraken

With Vastleggen met aanraken tikt u gewoon ergens op het camerascherm om een foto

te maken.

Aan

Alleen camera aan voorzijde

Uit

Rasterlijnen

U kunt rasterlijnen gebruiken als visueel hulpmiddel tijdens het fotograferen om de juiste

compositie voor een foto te vinden.

Rasterlijnen worden alleen weergegeven op het camerascherm en tijdens de opname. Op de

uiteindelijke foto zijn ze niet zichtbaar.

Automatisch voorbeeld van foto weergeven

U kunt een voorbeeld van foto's weergeven vlak nadat ze zijn gemaakt.

Aan

Nadat u een foto hebt gemaakt, verschijnt er gedurende drie seconden rechtsonder in het scherm een

voorbeeld van.

Alleen camera aan voorzijde

Nadat u met de camera aan de voorzijde een foto hebt gemaakt, verschijnt er gedurende drie seconden

rechtsonder in het scherm een voorbeeld van.

Uit

De foto of video wordt opgeslagen nadat u deze hebt gemaakt en er wordt geen voorbeeld weergegeven.

113

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Volumetoets gebruiken als

U kunt kiezen hoe u de volumetoets wilt gebruiken wanneer u foto's maakt.

Zoomfunctie

Gebruik de volumetoets om in of uit te zoomen.

Volume

Gebruik de volumetoets om het volume van meldingen, ringtones en muziek in te stellen.

Sluiter

Gebruik de volumetoets om foto's te maken.

Geluid

Wanneer u een foto maakt of een video opneemt, hoort u een sluitergeluid. Als u de

zelfontspanner gebruikt, hoort u een reeks pieptonen ter indicatie van het aftellen. U kunt

deze geluiden in- of uitschakelen.

Gegevensopslag

U kunt uw gegevens opslaan op een verwisselbare SD-kaart of in het interne geheugen

van het apparaat.

Intern geheugen

Foto's en video's worden opgeslagen in het apparaatgeheugen.

SD-kaart

Foto's en video's worden opgeslagen op de SD-kaart.

Snel starten

Gebruik de instellingen voor snel starten om de camera in te schakelen wanneer het

scherm is vergrendeld.

Alleen starten

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen wanneer het scherm is vergrendeld

door de cameratoets ingedrukt te houden.

Starten en vastleggen

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen en automatisch een foto maken

wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Starten en video opnemen

Wanneer deze instelling is geactiveerd, kunt u de camera inschakelen en beginnen met het maken van een

video wanneer het scherm is vergrendeld door de cameratoets ingedrukt te houden.

Uit

Kleur en helderheid aanpassen

1

Activeer de camera.

2

Tik op >

Kleur en helderheid.

3

Sleep de schuifregelaar voor kleur en helderheid naar de gewenste posities.

Deze instelling is alleen beschikbaar in de modi Automatisch superieur en Videocamera.

Witbalans

Met deze instelling, die alleen beschikbaar is in de opnamemodus

Handmatig, wordt de

kleurbalans aangepast aan de lichtomstandigheden. U kunt de belichting ook handmatig

aanpassen binnen het bereik -2,0 EV tot +2,0 EV. U kunt bijvoorbeeld de beeldhelderheid

verhogen of de algemene belichting verlagen door op de plus- of mintekens te tikken als

het pictogram voor het instellen van de witbalans wordt weergegeven.

Automatisch

Hiermee wordt de kleurbalans automatisch aangepast aan de lichtomstandigheden.

Gloeilamp

114

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Hiermee wordt kleurbalans aangepast voor warme lichtomstandigheden, bijvoorbeeld onder

gloeilampen.

Tl-licht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor tl-verlichting.

Daglicht

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor zonnige omstandigheden buitenshuis.

Bewolkt

Hiermee wordt de kleurbalans aangepast voor een bewolkte hemel.