Sony Xperia Z5 Compact - Meldingen

background image

Meldingen

Meldingen brengen u op de hoogte van gebeurtenissen zoals nieuwe berichten en

agendameldingen evenals lopende activiteiten zoals downloads. Meldingen verschijnen

op:

De statusbalk

Het meldingsvenster

Het vergrendelscherm

35

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Het gedeelte voor meldingen openen of sluiten

1

Sleep de statusbalk omlaag om het gedeelte voor meldingen te openen of

dubbeltik op de statusbalk.

2

Sleep het venster omhoog om het gedeelte voor meldingen te sluiten.

Na het openen van het gedeelte voor meldingen, kunt u het deelvenster Snelle instellingen

openen door de statusbalk opnieuw omlaag te slepen.

Reageren op een melding in het gedeelte voor meldingen

Tik op de melding.

U kunt rechtstreeks op e-mail- of chatberichten reageren in het gedeelte voor meldingen. Veeg

naar links of rechts over de melding en tik op als u de instellingen voor meldingen wilt

wijzigen.

Een melding verwijderen uit het gedeelte voor meldingen

Veeg de melding naar links of rechts.

Niet alle meldingen kunnen worden verwijderd.

Een melding in het gedeelte voor meldingen vergroten

Tik op de melding voor meer informatie over de melding zonder de app te

openen.

Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.

Alle meldingen in het gedeelte voor meldingen wissen

Tik op

ALLES WISSEN.

Reageren op een melding in het vergrendelingscherm

Dubbeltik op de melding.

Een melding uit het vergrendelingscherm verwijderen

Veeg de melding naar links of rechts.

Een melding op het vergrendelingscherm vergroten

Sleep de melding omlaag.

Niet alle meldingen kunnen worden vergroot.

36

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Meldingen op het vergrendelingsscherm beheren

Inhoud van alle

meldingen

weergeven

Alle meldingen op het vergrendelingsscherm weergeven. Als deze instelling is

ingeschakeld, moet u er rekening mee houden dat alle inhoud (inclusief de inhoud van

binnenkomende e-mails en chatberichten) zichtbaar zullen zijn op het

vergrendelingsscherm, behalve wanneer u de betreffende apps aanwijst als

Gevoelige

inhoud verbergen in het menu App-meldingen-instellingen

Inhoud van

gevoelige

meldingen

verbergen

Een pincode, wachtwoord of patroon moet zijn ingesteld als schermvergrendeling om

deze instelling beschikbaar te maken.

Inhoud verborgen wordt weergegeven op het

vergrendelingsscherm als er gevoelige berichten binnenkomen. U krijgt bijvoorbeeld een

melding voor een binnenkomende e-mail of chat, maar de inhoud is niet zichtbaar op

uw vergrendelingsscherm.

Helemaal geen

meldingen

weergeven

U krijgt geen meldingen op het vergrendelingsscherm.

De meldingen selecteren voor weergave op het vergrendelingsscherm

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Meldingen.

3

Tik op en vervolgens op

Op het vergrendelingsscherm.

4

Selecteer een optie.

Meldingen kunnen op het vergrendelingsscherm behouden blijven tenzij u ze verwijdert door

te vegen. Tik op de

Meldgn. vergrend.scherm behouden-schuifregelaar om deze functie in te

schakelen.

Het meldingniveau van een app instellen

Alles blokkeren

Nooit meldingen ontvangen van de geselecteerde app.

Geluid en trillen uit

Ontvangen meldingen, maar zonder geluid, trilling of dat deze wordt

weergegeven.

Onderbrekingen alleen met

prioriteit

Ontvang meldingen van deze app ook als Niet storen als prioriteit is

ingesteld.

Het meldingsniveau voor een app instellen

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Tik op

Instellingen > Meldingen.

3

Selecteer de gewenste app.

4

Tik op de schuifregelaars om de gewenste meldingsinstellingen aan te passen.

Meldingslampje

Het meldingslampje informeert u over de batterijstatus en een aantal andere zaken. Een

wit knipperend lampje betekent bijvoorbeeld dat er een nieuw bericht of een gemist

gesprek is. Het meldingslampje is standaard ingeschakeld maar u kunt het handmatig

uitschakelen.

Als het meldingslampje is uitgeschakeld, gaat het alleen branden bij een waarschuwing voor

de batterijstatus, bijvoorbeeld als het energieniveau lager is dan 15 procent.

37

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Het meldingslampje in- of uitschakelen

1

Tik in het startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Meldingen > .

3

Tik op de schuifregelaar naast

Meldingslampje om de functie in of uit te

schakelen.