Sony Xperia Z5 Compact - Synchroniseren met onlineaccounts

background image

Synchroniseren met onlineaccounts

Synchroniseer uw apparaat met contacten, e-mails, evenementen en andere informatie

uit onlineaccounts, bijvoorbeeld e-mailaccounts zoals Gmail™ en Exchange ActiveSync,

Facebook™ en Flickr™. U kunt gegevens automatisch voor deze accounts

synchroniseren door de functie Automatische synchronisatie te activeren, of u

synchroniseert elke account handmatig.

Een onlineaccount instellen voor synchronisatie

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Tik op

Instellingen > Accounts en synchronisatie > Account toevoegen en

selecteer het account dat u wilt toevoegen.

3

Volg de aanwijzingen om een account te maken of u zich erbij aan te melden.

Handmatig synchroniseren met een onlineaccount

1

Tik in het

Startscherm op > Instellingen > Accounts en synchronisatie.

2

Tik op de naam van het account waarmee u wilt synchroniseren. Er wordt een lijst

met items weergegeven die met het account kunnen worden gesynchroniseerd.

3

Tik op de schuifregelaar naast het item dat u wilt synchroniseren.

Een onlineaccount verwijderen

1

Tik in het

Startscherm op > Instellingen > Accounts en synchronisatie.

2

Selecteer het accounttype en tik vervolgens op het account dat u wilt verwijderen.

3

Tik op en vervolgens op

Account verwijderen.

4

Tik opnieuw op

ACCOUNT VERWIJDEREN om te bevestigen.