Sony Xperia Z5 Compact - Het dataverbruik in de gaten houden

background image

Het dataverbruik in de gaten houden

U kunt de hoeveelheid gegevens bijhouden die gedurende een bepaalde periode van en

naar uw apparaat wordt overgebracht via uw mobiele dataverbinding of Wi-Fi-verbinding.

U kunt bijvoorbeeld de hoeveelheid gegevens weergeven die door individuele applicaties

wordt gebruikt. Voor gegevens die via uw mobiele dataverbinding worden overgebracht,

kunt u ook waarschuwingen en beperkingen instellen om extra kosten te voorkomen.

Als u een apparaat gebruikt met meerdere gebruikers, kan alleen de eigenaar, d.w.z. de

primaire gebruiker, de instellingen voor datagebruik wijzigen. Door de instellingen voor

datagebruik aan te passen, hebt u meer controle over het datagebruik. Dit garandeert echter

niet dat geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Dataverbruik verminderen

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Tik op

Instellingen > Datagebruik > Databesparing.

3

Tik op de schuifregelaar om de functie in of uit te schakelen.

Dataverkeer in- of uitschakelen

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Tik op

Instellingen > Datagebruik.

3

Tik op de schuifregelaar

Mobiel dataverkeer om dataverkeer in- of uit te

schakelen.

Als dataverkeer is uitgeschakeld, kan het apparaat nog altijd Wi-Fi- en Bluetooth®-

verbindingen gebruiken.

Een waarschuwing voor dataverbruik instellen

1

Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.

2

Tik in het

Startscherm op .

3

Tik op

Instellingen > Datagebruik > Betalingscyclus.

4

Als u het waarschuwingsniveau wilt instellen, tikt u op

Datawaarschuwing, voert u

de gewenste datalimiet in en tikt u op

INSTELLEN. U ontvangt een

waarschuwingsbericht wanneer de hoeveelheid gegevens het ingestelde niveau

bereikt.

Een limiet voor mobiele data instellen

1

Zorg dat mobiel dataverkeer is ingeschakeld.

2

Tik in het

Startscherm op .

3

Tik op

Instellingen > Datagebruik.

4

Tik op de schuifregelaar naast

Gegevenslimiet instellen.

Wanneer uw mobiele datagebruik de ingestelde limiet bereikt, wordt het mobiele dataverkeer

op uw apparaat automatisch uitgeschakeld.

58

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Het gegevensgebruik van afzonderlijke applicaties beheren

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Apps.

3

Tik op de applicatie die u wilt beheren en vervolgens op

Datagebruik.

De prestaties van afzonderlijke applicaties kunnen worden beïnvloed als u de betreffende

instellingen voor gegevensgebruik wijzigt.

Uw dataverbruik controleren

1

Tik in het

Startscherm op .

2

Ga naar en tik op

Instellingen > Datagebruik.

3

Tik op

Mobiele-datagebruik als u informatie wilt weergeven over de hoeveelheid

data die via de mobiele dataverbinding is overgedragen.

4

Als u informatie wilt weergeven over de hoeveelheid data die via de Wi-Fi-

verbinding is overgedragen, tikt u op

Wifi-datagebruik.