Sony Xperia Z5 Compact - Afspeellijsten

background image

Afspeellijsten

In het startscherm Muziek kunt u uw eigen afspeellijsten maken op basis van de muziek

die op uw apparaat is opgeslagen.

Zelf playlists maken

1

Houd in het startscherm Muziek de naam aangeraakt van het album of nummer

dat u aan een playlist wilt toevoegen.

2

Tik in het menu dat wordt geopend op

Toevoegen aan playlist > Nieuwe

afspeellijst maken.

3

Voer een naam in voor de playlist en tik op

OK.

U kunt ook het startschermmenu Muziek openen, op

Afspeellijsten tikken en vervolgens op

om een nieuwe playlist te maken.

Uw eigen playlists afspelen

1

Open het menu Muziek en tik op

Afspeellijsten.

2

Selecteer onder

Afspeellijsten de afspeellijst die u wilt openen.

3

Tik op een nummer of op

Shuffle alles als u alle nummers wilt afspelen.

Nummers toevoegen aan een playlist

1

Ga vanuit het startscherm Muziek naar het nummer of album dat u wilt toevoegen

aan een playlist.

2

Raak de titel van het nummer of album aan en houd deze vast, tik vervolgens op

Toevoegen aan playlist.

3

Tik op de naam van de playlist waaraan u het album of het nummer wilt

toevoegen. Het album of het nummer wordt nu aan de playlist toegevoegd.

Een nummer verwijderen uit een afspeellijst

1

Houd in een afspeellijst de titel vast van het nummer dat u wilt verwijderen.

2

Tik op

Verwijderen uit afspeellijst.

Een afspeellijst verwijderen

1

Open het menu Muziek en tik op

Afspeellijsten.

2

Raak de afspeellijst aan die u wilt verwijderen en houd deze vast.

3

Tik op

Verwijderen uit opslag.

4

Tik op

VERWIJDEREN om te bevestigen.

Slimme afspeellijsten kunt u niet verwijderen.