Sony Xperia Z5 Compact - Aktive anrop

background image

Aktive anrop

1

Avslutt en samtale

2

Foreta et annet anrop

3

Sett gjeldende samtale på vent eller hente opp samtalen igjen

4

Tast inn DTMF-tall under et anrop

5

Slå av mikrofonen under et anrop

6

Slå på høyttaleren under en samtale

Slik endrer du ørehøyttalervolumet under et anrop

Trykk volumtasten opp eller ned.