Sony Xperia Z5 Compact - Flere anrop

background image

Flere anrop

Hvis du har aktivert samtale venter, kan du håndtere flere anrop samtidig. Når funksjonen

er aktivert, blir du varslet med et lydsignal hvis du mottar et annet anrop.

Mobildata er utilgjengelig under anrop. Apper for blant annet e-post, surfing og sosiale

nettverk fungerer hvis du er koblet til et Wi-Fi-nettverk.

Slik aktiverer eller deaktiverer du anrop venter

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Anrop > Flere innstillinger.

3

Trykk på

Anrop venter for å aktivere eller deaktivere anrop venter.

Slik besvarer du et nytt anrop og setter det aktive anropet på vent

1

Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, drar du til høyre.

2

Trykk på

Sett anrop på vent.

Slik avviser du et annet anrop

Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, drar du til venstre.

80

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik foretar du et anrop til

1

Ta hurtig på under et aktivt anrop. Anropslisten vises.

2

Ta hurtig på for å vise ringetastaturet.

3

Tast inn nummeret til mottakeren, og ta hurtig på . Det første anropet settes på

vent.

Slik veksler du mellom flere anrop

Hvis du vil bytte til et annet anrop og sette det gjeldende anropet på vent, trykker

du på

På vent.