Sony Xperia Z5 Compact - Mobilsvar

background image

Mobilsvar

Hvis abonnementet ditt inkluderer en mobilsvartjeneste, kan innringere legge igjen

talemeldinger til deg når du ikke kan svare på anropene. Mobilsvartjenestenummeret er

vanligvis lagret på SIM-kortet. Hvis ikke, kan du få nummeret fra tjenesteleverandør og

taste det inn manuelt.

Slik taster du inn mobilsvarnummeret

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Mobilsvar >Innstillinger for

talemelding > Mobilsvarnummer.

3

Tast inn mobilsvarnummeret.

4

Ta hurtig på

OK.

81

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik ringer du mobilsvartjenesten

1

Åpne ringetastaturet.

2

Berør og hold

1

mobilsvarnummeret blir slått.

Den første gangen du ringer mobilsvarnummeret ditt, får du vanligvis beskjed fra

nettoperatørens mobilsvarsystem om å konfigurere mobilsvareren din. Du kan for eksempel bli

bedt om å registrere en hilsen og angi et passord.