Sony Xperia Z5 Compact - Smart anropshåndtering

background image

Smart anropshåndtering

Du kan håndtere innkommende anrop uten å berøre skjermen ved å slå på funksjonen

for smart anropshåndtering. Når den er aktivert, kan du håndtere anrop på følgende

måte:

Svare: Før enheten opp til øret.

Avvise: Rist enheten.

Ringelyd av: Legg enheten med forsiden ned.

Slå på smart anropshåndtering

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop.

3

Ta hurtig på

Smart anropshåndtering.

4

Under

Smart anropshåndtering drar du glidebryteren mot høyre.