Sony Xperia Z5 Compact - Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen

background image

Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen

Du kan redigere og bruke effekter på originalbilder du har tatt med kameraet. Du kan for

eksempel endre lyseffektene. Originalversjonen forblir uendret på enheten når du har

lagret det redigerte bildet.

Slik redigerer du et bilde

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på .

Slik beskjærer du et bilde

1

Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på

.

2

Hvis du blir bedt om det, velger du

Bilderedigering.

3

Trykk på >

Beskjær.

4

Trykk på

Beskjær og velg et alternativ.

5

Hvis du vil justere beskjæringsrammen, holder du nede kanten av

beskjæringsrammen. Dra innover og eller utover for å endre størrelsen på rammen

når sirklene på kantene forsvinner.

6

For å endre størrelsen på alle sidene av beskjæringsrammen samtidig holder du

nede ett av de fire hjørnene. Når sirklene på kantene forsvinner, skal du dra hjørnet

deretter.

7

Hvis du vil flytte beskjæringsrammen til et annet område av bildet, holder du nede

inne i rammen, og deretter drar du rammen dit du vil ha den.

8

Trykk på

.

9

Trykk på

LAGRE for å lagre en kopi av det beskjærte bildet.

Slik bruker du spesialeffekter på et bilde

1

Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på

.

2

Hvis du blir bedt om det, velger du

Bilderedigering.

3

Trykk på , eller og velg et alternativ.

4

Rediger bildet slik du vil ha det, og trykk på

LAGRE.

Slik legger du en bilderammeeffekt til et bilde

1

Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på

.

2

Hvis du blir bedt om det, velger du

Bilderedigering.

3

Trykk på og velg et alternativ.

4

Trykk på

LAGRE for å lagre en kopi av det redigerte bildet.

Slik justerer du lysinnstillingene for et bilde

1

Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på

.

2

Hvis du blir bedt om det, velger du

Bilderedigering.

3

Trykk på , velg deretter et alternativ og rediger etter ønske.

4

Trykk på

LAGRE for å lagre en kopi av det redigerte bildet.

117

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik angir du metningsnivået for farger i et bilde

1

Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på

.

2

Hvis du blir bedt om det, velger du

Bilderedigering.

3

Trykk på og velg et alternativ.

4

Trykk på

LAGRE for å lagre en kopi av det redigerte bildet.