Sony Xperia Z5 Compact - Innstillinger for e-postkonto

background image

Innstillinger for e-postkonto

Slik fjerner du en e-postkonto fra enheten

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

E-post.

3

Trykk på og deretter på

Innstillinger.

4

Velg kontoen som skal fjernes.

5

Trykk på

Slett konto > OK.

Slik endrer du hvor ofte innboksen skal sjekkes

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

E-post.

3

Trykk på og deretter på

Innstillinger.

4

Velg ønsket konto.

5

Trykk på

Kontroller frekvens > Kontrollfrekvens og velg et alternativ.

Slik konfigurerer du en automatisk fraværsmelding i Exchange ActiveSync-kontoen

1

Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på E-post.

2

Trykk på og deretter på

Innstillinger.

3

Velg EAS (Exchange ActiveSync)-kontoen som skal ha en automatisk

fraværsmelding.

4

Trykk på

Ikke på kontoret.

5

Trykk på glidebryteren for å aktivere funksjonen.

6

Dersom det er nødvendig, merk av

Angi tidsområde-avmerkingsboksen, og angi

tidsperioden for det automatiske svaret.

7

Legg fraværsmeldingen inn i hovedtekstfeltet.

8

Trykk på

OK for å bekrefte.