Sony Xperia Z5 Compact - Finne en enhet som har blitt borte

background image

Finne en enhet som har blitt borte

20

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Hvis du har en Google™-konto, kan Internett-tjenesten «Protection by my Xperia» hjelpe

deg å finne og beskytte enheten hvis du mister den. Hvis du har aktivert denne tjenesten

på enheten, kan du:

Finne enheten på et kart.

Spille av en alarm, selv om enheten er i Ikke forstyrr-modus.

Låse enheten eksternt og få enheten til å vise kontaktinformasjonen din til den som

eventuelt måtte finne den.

Som en siste utvei slette enhetens interne og eksterne minne eksternt.

Hvis du har slettet det interne minnet på enheten med Internett-tjenesten «Protection by my

Xperia», må du logge deg på en Google™-konto som tidligere har vært synkronisert på denne

enheten, neste gang du slår på enheten.

«Protection by my Xperia»-tjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land eller områder.

Slik aktiverer du Protection by my Xperia

1

Kontroller at enheten har en aktiv datatilkobling og aktiver stedstjenester på

enheten din.

2

Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Beskyttelse av my

Xperia > AKTIVER.

4

Merk av i avmerkingsboksen for å godta betingelsene og vilkårene for tjenesten,

og trykk deretter på

GODTA.

5

Hvis du blir bedt om det, logger du deg på Google™-kontoen din, eller oppretter

en ny konto hvis du ikke har en.

6

For å bekrefte at Protection by my Xperia-tjenesten kan finne enheten din, går du

til

myxperia.sonymobile.com

og logger på med Google™-kontoen som du bruker

på enheten.

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være oppmerksom på at Protection by my

Xperia-tjenesten bare er tilgjengelig for brukeren som er logget på som eier.

Finne en enhet som er blitt borte, ved bruk av Android™ Device

Manager

Google™ tilbyr en nettjeneste med sted og sikkerhet som heter Android™ Device

Manager. Du kan bruke den parallelt med eller som alternativ til Protection by my Xperia-

tjenesten. Hvis du mister enheten din, kan Android™ Device Manager brukes til å:

Finne og vise hvor enheten befinner seg.

Ringe eller låse enheten, slette alt på den eller legge til et telefonnummer for å låse

skjermen.
Gå til

www.support.google.com

for å finne ytterligere informasjon om Android™ Device

Manager.

Android™ Device Manager fungerer ikke hvis enheten er slått av eller den ikke har forbindelse

med Internett. Det er mulig at Android™ Device Manager-tjenesten ikke tilgjengelig i alle land

eller regioner.

21

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik aktiveres Android™ Device Manager

1

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du være logget på som eieren.

2

Sjekk at du har en aktiv datatilkobling og at stedstjenestene er aktivert.

3

Startskjerm trykker du på .

4

Finn og trykk på

Innstillinger > Google > Sikkerhet.

5

Trykk på glidebryterne ved siden av

Finn enheten fra ekstern kilde og Tillat

fjernlåsing og -sletting for å aktivere begge funksjonene.

6

Trykk på

Aktivér denne enhetsadministratoren for å godta vilkårene og

betingelsene hvis du blir bedt om det.

7

Gå til

www.android.com/devicemanager

og logg på med Google™-kontoen for å

verifisere at Android™ Device Manager kan finne din enhet etter at tjenesten er

aktivert.

Du kan også aktivere Android™ Device Manager fra

Låseskjerm og sikkerhet under

Enhetsadministratorer.

22

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.