Sony Xperia Z5 Compact - Startskjerm

background image

Startskjerm

Startskjermen er startpunktet for å bruke enheten. Den ligner på skrivebordet på en

datamaskinskjerm. Startskjermen kan ha opptil tjue ruter, som strekker seg utover den

vanlige skjermbredden. Antall ruter på startskjermen angis med en rekke prikker nederst

på startskjermen. Den uthevede prikken viser hvilken rute som vises.

25

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

1

Velkommen til Xperia™-modulen – Trykk for å åpne modulen og velg en oppgave, for eksempel å

kopiere innhold fra den gamle enheten eller konfigurere Xperia™-tjenester

2

Prikker – Representerer antall ruter på startskjermen

Slik går du til startskjermen

Trykk .

Slik blar du gjennom startskjermen

Ruter på startskjermen

Du kan legge til nye ruter på startskjermen (maksimum tjue ruter) og slette ruter. Du kan

også angi ruten du vil bruke som hovedrute på startskjermen.

Slik angir du en rute som hovedrute på startskjermen

1

Berør og hold fingeren på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten

begynner å vibrere.

2

Knips mot venstre eller høyre for å bla til ruten du vil angi som hovedrute på

startskjermen, og trykk deretter på øverst i venstre hjørne på skjermen.

Når Google Søk og Nå er aktivert, er ruten til venstre reservert for denne tjenesten, og du kan

ikke endre ruten for startskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se

Google Søk og

på siden 133.

26

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik legger du til et panel på startskjermen

1

Berør og hold fingeren på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten

begynner å vibrere.

2

Knips rutene helt til høyre eller venstre, og trykk deretter på .

Når Google Søk og Nå er aktivert, er ruten til venstre reservert for denne tjenesten, og du kan

ikke legge til flere ruter til venstre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se

Google Søk og Nå

på siden 133.

Slik sletter du en rute fra startsiden

1

Hold nede et hvilket som helst område på startskjermen til enheten vibrerer.

2

Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom ruten som skal slettes, og trykk

deretter i øverste høyre hjørne av ruten.

Innstillinger for startskjermen

Slik deaktiverer eller avinstallerer du en app fra startskjermen

Deaktivering av en forhåndsinnstilt app sletter alle data, men appen kan aktiveres på nytt fra

Innstillinger > Apper. Bare nedlastede apper kan avinstalleres helt.

1

Berør og hold nede på et hvilket som helst område av startskjermen til enheten

begynner å vibrere.

2

Knips mot venstre eller høyre for å bla gjennom rutene. Alle apper som kan

deaktiveres eller avinstalleres, vises med .

3

Trykk på den relevante appen, og trykk deretter på

DEAKTIVER hvis appen var

forhåndsinstallert på enheten eller

OK hvis appen var nedlastet og du vil

avinstallere den.

Slik endrer du størrelsen på ikoner på startskjermen

1

Hold nede på et hvilket som helst område på startskjermen til enheten vibrerer, og

trykk deretter .

2

Trykk

Ikonstørrelse og velg et alternativ.