Sony Xperia Z5 Compact - Forbedre lydkvaliteten

background image

Forbedre lydkvaliteten

Lyden på enheten kan forbedres ved å aktivere de enkelte lydinnstillingene som equalizer

og surround-lyd manuelt. Dynamisk normalisering kan aktiveres for å minimere

volumforskjellene mellom sanger og videoer. Du kan også forbedre kvaliteten på

komprimerte musikkfiler til en kvalitet nært høyoppløselig lyd når du bruker en

hodetelefon med ledninger.

Slik forbedrer du lyden automatisk

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.

3

Aktiver

ClearAudio+-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

67

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik justerer du lydinnstillingene manuelt

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.

3

Hvis

ClearAudio+-funksjonen er aktivert, trykker du på glidebryteren for å

deaktivere den.

4

Trykk på

Lydeffekter > Equalizer.

5

Dra frekvensbåndknappene opp eller ned for å justere lydinnstillingene.

Den manuelle justeringen av lydinnstillingene har ingen innvirkning på

talekommunikasjonsapper. Lydkvaliteten til stemmesamtaler endres for eksempel ikke.

Slik minimerer du volumforskjeller med dynamisk normalisering

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.

3

Hvis

DSEE HX-funksjonen er aktivert, deaktiverer du den ved å trykke på

glidebryteren.

4

Aktiver

Dynamisk normalisering-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

Slik oppgraderer du kvaliteten for komprimerte musikkfiler

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.

3

Aktiver

DSEE HX-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig for hodetelefoner med ledning som støtter

høyoppløselig lyd.