Sony Xperia Z5 Compact - Innhold

background image

Innhold

Komme i gang................................................................................ 7

Om denne brukerhåndboken.............................................................. 7
Oversikt...............................................................................................7
Montering............................................................................................8
Skjermbeskyttelse............................................................................... 9
Starte enheten for første gang.............................................................9
Hvorfor trenger jeg en Google™-konto?............................................10

Enhetssikkerhet............................................................................12

Sørge for at enheten er beskyttet...................................................... 12
Skjermlås.......................................................................................... 12
Fingeravtrykksbehandling..................................................................14
Låse opp enheten automatisk........................................................... 15
SIM-kortbeskyttelse.......................................................................... 19
Finne ID-nummeret til enheten...........................................................20
Finne en enhet som har blitt borte .................................................... 20

Grunnleggende informasjon.........................................................23

Slik bruker du berøringsskjermen...................................................... 23
Slik kan du låse og låse opp skjermen...............................................25
Startskjerm........................................................................................25
Slik navigerer du i apper.................................................................... 27
Appskjermen.....................................................................................29
Små apper........................................................................................ 30
Moduler............................................................................................ 31
Snarveier og mapper.........................................................................32
Bakgrunn og temaer......................................................................... 33
Slik tar du en skjermkopi................................................................... 33
Slik spiller du inn skjermen................................................................ 33
Varsler...............................................................................................34
Ikoner på statuslinjen.........................................................................36
Appoversikt.......................................................................................38

Batteri og vedlikehold.................................................................. 40

Lading av enheten.............................................................................40
Batteri- og strømstyring.....................................................................41
Oppdatere enheten........................................................................... 43
Vedlikehold ved hjelp av en datamaskin.............................................44
Lagring og minne.............................................................................. 45
Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold........................................ 46

Slik laster du ned apper............................................................... 50

Laste ned apper fra Google Play™....................................................50

2

background image

Laste ned apper fra andre kilder........................................................50

Internett og nettverk.....................................................................51

Surfe på Internett.............................................................................. 51
Innstillinger for Internett og MMS ...................................................... 51
Wi-Fi................................................................................................. 52
Dele mobildatatilkoblingen.................................................................54
Slik kontrollerer du databruken.......................................................... 55
Velge mobilnett................................................................................. 56
Virtuelle private nettverk (VPN-nettverk)............................................. 57

Synkronisere data på enheten..................................................... 58

Synkronisere med Internett-kontoer.................................................. 58
Synkroniserer med Microsoft® Exchange ActiveSync®.....................58

Grunnleggende innstillinger......................................................... 60

Slik får du tilgang til innstillinger......................................................... 60
Voluminnstillinger...............................................................................60
Ikke forstyrr-modus........................................................................... 61
Skjerminnstillinger............................................................................. 62
Programinnstillinger...........................................................................64
Tilbakestille apper............................................................................. 65
Skjermsparer.....................................................................................66
Språkinnstillinger............................................................................... 66
Dato og klokkeslett........................................................................... 66
X-Reality™ for Mobile........................................................................67
Super-vivid modus............................................................................ 67
Forbedre lydkvaliteten....................................................................... 67
Støykansellering................................................................................ 68
Flere brukerkontoer........................................................................... 69

Slik skriver du inn tekst................................................................ 71

Skjermtastatur...................................................................................71
Telefontastatur...................................................................................72
Slik skriver du inn tekst ved å bruke taleinndata.................................73
Redigere tekst...................................................................................73
Slik tilpasser du skjermtastaturet....................................................... 74

Anrop............................................................................................75

Telefonsamtaler................................................................................. 75
Slik mottar du anrop..........................................................................76
Smart anropshåndtering....................................................................78
Aktive anrop......................................................................................78
Bruke anropslisten............................................................................ 78
Slik viderekobler du anrop................................................................. 79
Slik begrenser du anrop.................................................................... 79
Flere anrop........................................................................................80

3

background image

Konferanseanrop...............................................................................81
Mobilsvar.......................................................................................... 81
Nødanrop..........................................................................................82

Kontakter......................................................................................83

Slik søker du i og viser kontakter....................................................... 83
Slik legger du til og redigerer kontakter..............................................84
Slik overfører du kontakter.................................................................85
Legge til informasjon om medisinske tilstander og
kontaktinformasjon ved nødstilfeller...................................................86
Favoritter...........................................................................................87
Slik sender du kontaktinformasjon.....................................................87
Slik unngår du duplikatoppføringer i Kontakter-appen....................... 87
Slik sikkerhetskopierer du kontakter.................................................. 88

Meldinger og chat........................................................................ 89

Slik leser og sender du meldinger......................................................89
Slik organiserer du meldinger............................................................ 90
Ringe fra Meldinger........................................................................... 90
Innstillinger for meldinger...................................................................91
Direktemeldinger og video-chat.........................................................91

E-post...........................................................................................92

Konfigurere e-post............................................................................ 92
Sende og motta e-postmeldinger......................................................92
Slik organiserer du e-postmeldinger.................................................. 93
Innstillinger for e-postkonto............................................................... 94
Gmail™.............................................................................................94

Musikk og FM-radio..................................................................... 96

Overføre musikk til enheten............................................................... 96
Lytte til musikk.................................................................................. 96
Musikk-meny.................................................................................... 98
Spillelister..........................................................................................98
Slik deler du musikk.......................................................................... 99
Slik forbedrer du lyden...................................................................... 99
Gjenkjenne musikk med TrackID™..................................................100
Slik lytter du til radio........................................................................ 101
Favorittradiokanaler.........................................................................102
Radiolydinnstillinger.........................................................................102

Kamera....................................................................................... 103

Ta bilder og spille inn videoer...........................................................103
Generelle kamerainnstillinger........................................................... 104
Innstillinger for stillbildekameraet..................................................... 109
Innstillinger for videokameraet......................................................... 112

4

background image

Bilder og videoer i Album........................................................... 115

Slik viser du bilder og videoer.......................................................... 115
Dele og administrere bilder og videoer.............................................116
Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen..........................117
Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen..........................118
Slik skjuler du bilder og videoer....................................................... 118
Startskjemmeny for Album.............................................................. 119
Vise bildene dine på et kart............................................................. 119

Videoer....................................................................................... 121

Video-appen................................................................................... 121
Overføre videoinnhold til enheten din............................................... 122
Slik administrerer du videoinnhold................................................... 122
Movie Creator................................................................................. 122

Tilkobling.................................................................................... 124

Speile enhetsskjermen på en TV ved bruk av en kabel.................... 124
Speile skjermen på enheten trådløst på en TV.................................124
Deling av innhold med DLNA Certified™-enheter............................ 125
Koble enheten til USB-tilbehør........................................................ 127
Tilkobling av enheten til en trådløs DUALSHOCK™ 4-håndkontroll..127
NFC................................................................................................ 127
Trådløs Bluetooth®-teknologi..........................................................129

Smarte apper og funksjoner som hjelper deg med å spare tid..132

Oversikt over Smart Connect.......................................................... 132
Slik behandler du tilbehør................................................................ 133
Google Søk og Nå.......................................................................... 133
Slik bruker du News Suite-appen.................................................... 134
Bruke enheten som en lommebok...................................................134

Reise og kart.............................................................................. 135

Slik bruker du stedstjenester........................................................... 135
Google Maps™ og navigering......................................................... 135
Bruk av datatrafikk når du er på reise.............................................. 135
Slik bruker du enheten med et infotainmentsystem for bil (system
for informasjon og underholdning)................................................... 136
Flymodus........................................................................................ 136

Klokke og Kalender.................................................................... 138

Kalender......................................................................................... 138
Klokke.............................................................................................139

Tilgjengelighet............................................................................ 142

Forstørrelsesbevegelse....................................................................142
Skriftstørrelse.................................................................................. 142
Skjermstørrelse............................................................................... 142
Fargekorrigering.............................................................................. 142

5

background image

TalkBack......................................................................................... 143
Monolyd..........................................................................................143
TTY-modus (teletypeskriver)............................................................ 143
Brytertilgang....................................................................................143

Kundestøtte og juridisk.............................................................. 145

Brukerstøtte-app.............................................................................145
Xperia™-tips................................................................................... 145
Hjelp i menyer og apper.................................................................. 145
Kjøre diagnosetester på enheten..................................................... 145
Omstart, tilbakestilling og reparering................................................145
Hjelp oss å forbedre vår programvare..............................................147
Slik bruker du enheten i våte og støvete omgivelser........................ 147
Garanti, SAR og veiledninger for bruk..............................................148
Resirkulere enheten.........................................................................148
Juridisk informasjon........................................................................ 149

6