Sony Xperia Z5 Compact - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Bruk Wi-Fi for å surfe på Internett, laste ned apper og sende og motta e-poster. Når du

har koblet til et Wi-Fi-nettverk, husker enheten nettverket og kobler automatisk til neste

gang nettverket er innenfor rekkevidde.
Enkelte Wi-Fi-nettverk krever at du logger på en nettside før du får tilgang. Kontakt den

aktuelle Wi-Fi-administratoren hvis du vil ha mer informasjon.
Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk kan være åpne eller sikre:

Åpne nettverk er angitt med ved siden av Wi-Fi-nettverksnavnet.

Sikrede nettverk er angitt med ved siden av Wi-Fi-nettverksnavnet.

Enkelte Wi-Fi-nettverk vises ikke i listen over tilgjengelige nettverk fordi de ikke kringkaster

nettverksnavnet (SSID). Hvis du vet nettverksnavnet, kan du legge det til manuelt i listen over

tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

Slik slår du Wi-Fi på eller av

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Wi-Fi.

3

Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere Wi-Fi.

Det kan ta noen sekunder før Wi-Fi aktiveres.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Wi-Fi.

3

Trykk på glidebryteren for å slå på Wi-Fi. Alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises.

4

Trykk på et Wi-Fi-nettverk for å koble til det. Angi passord for sikrede nettverk.

vises i statuslinjen når du er koblet til.

Trykk på og deretter på

Oppdater for å søke etter nye tilgjengelige nettverk. Hvis du ikke kan

koble til et Wi-Fi-nettverk, kan du se de aktuelle feilsøkingstipsene for enheten på

www.sonymobile.com/support/

.

Slik legger du til et Wi-Fi-nettverk manuelt

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Wi-Fi.

3

Rull ned og trykk på på slutten av elementene som er oppført.

4

Skriv inn

Nettverksnavn (SSID)-informasjonen.

5

Trykk på

Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype.

6

Angi et passord om nødvendig.

7

Hvis du vil redigere avanserte alternativer som proxy- og IP-innstillinger, trykker du

Avanserte alternativer og redigerer alternativene slik du ønsker.

8

Trykk på

LAGRE.

Kontakt administratoren for Wi-Fi-nettverket for å få nettverks-SSID og passord.

52

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Øke signalstyrken for Wi-Fi

Du kan gjøre flere ting for å forbedre Wi-Fi-mottaket:

Flytt enheten nærmere Wi-Fi-tilgangspunktet.

Flytt Wi-Fi-tilgangspunktet bort fra alle potensielle hindringer eller forstyrrelser.

Ikke dekk til Wi-Fi-antenneområdet på enheten (det merkede området på illustrasjonen).

Wi-Fi®-innstillinger

Når du er koblet til et Wi-Fi-nettverk eller når det finnes tilgjengelige Wi-Fi-nettverk i

nærheten, kan du se statusen til disse nettverkene. Du kan også få enheten til å varsle

deg når et åpent Wi-Fi-nettverk registreres.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Wi-Fi-nettverksvarsler

1

Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.

2

Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Wi-Fi.

4

Trykk på og deretter på

Varsling om nettverk-glidebryteren.

Slik viser du detaljert informasjon om et tilkoblet Wi-Fi-nettverk

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Wi-Fi.

3

Trykk på Wi-Fi-nettverket som du er koblet til. Detaljert nettverksinformasjon vises.

Slik legger du til en hvileinnstilling for Wi-Fi

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Wi-Fi.

3

Trykk på og deretter på

La Wi-Fi være på i dvalemodus.

4

Velg et alternativ.

Slik finner du MAC-adressen til enheten

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Wi-Fi.

3

Trykk på .

MAC-adresse vises i listen.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard for trådløse nettverk som hjelper deg å

opprette sikre trådløse nettilkoblinger. Med WPS kan du enkelt konfigurere WPA-

kryptering (Wi-Fi Protected Access®) for å sikre nettverket ditt. I tillegg kan du legge til

nye enheter til et eksisterende nettverk uten å måtte taste inn lange passord.
Bruk en av disse metodene for å aktivere WPS:

53

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Trykknappmetode – trykk helt enkelt på en knapp på en WPS-støttet enhet, f.eks. en

ruter.

PIN-kodemetode – enheten oppretter en tilfeldig PIN-kode som du taster inn på den

WPS-støttede enheten.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Wi-Fi.

3

Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.

4

Trykk på og

Flere funksjoner > Knapp for automatisk WPS-levering, og trykk

deretter på WPS-knappen på den WPS-støttede enheten.

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk med en PIN-kode for WPS

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Wi-Fi.

3

Slå på Wi-Fi hvis det ikke allerede er på.

4

Trykk på >

Flere funksjoner > Skriv inn WPS-kode.

5

På den WPS-støttede enheten angir du PIN-koden som vises på enheten.