Sony Xperia Z5 Compact - Legge til informasjon om medisinske tilstander og kontaktinformasjon ved nødstilfeller

background image

Legge til informasjon om medisinske tilstander og

kontaktinformasjon ved nødstilfeller

Du kan legge til og redigere informasjon for nødstilfeller i Kontakter-appen. Du kan angi

medisinsk informasjon, for eksempel allergier og legemidler du bruker, pluss informasjon

om slektninger og venner som kan kontaktes i nødstilfeller. Når informasjonen er lagt til,

er den tilgjengelig fra sikkerhetslåseskjermen. Dette betyr at selv om skjermen er låst

med for eksempel PIN-kode, mønster eller passord, kan hjelpemannskaper fremdeles

finne kontaktinformasjonen for nødstilfeller.

1 Gå tilbake til hovedskjermen for Kontakter

2 Vis flere valg

3 Fane for medisinsk og personlig informasjon samt kontaktinformasjon ved nødstilfeller

4 Medisinsk og personlig informasjon

Slik angir du medisinsk informasjon

1

Startskjerm trykker du på og deretter på .

2

Trykk på .

3

Rediger den ønskede informasjonen.

Slik legger du til en ny nødkontakt

1

Startskjerm trykker du på og deretter på .

2

Trykk på , og trykk deretter på

KONTAKTER > Legg til kontakt.

3

Trykk på kontakten du vil bruke som nødkontakt.

Nødkontakten må minst ha et telefonnummer som hjelpemannskaper kan ringe til. Hvis

enheten din er låst med en sikkerhetslåseskjerm, kan hjelpemannskapene bare se

86

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

telefonnummeret til nødkontakten, selv om annen informasjon også er lagt inn i Kontakter-

appen.