Sony Xperia Z5 Compact - Slik unngår du duplikatoppføringer i Kontakter-appen

background image

Slik unngår du duplikatoppføringer i Kontakter-appen

Du kan få duplikatoppføringer i Kontakter-appen dersom kontaktene synkroniseres med

en ny konto eller kontaktinformasjon importeres på en annen måte. I så fall kan du koble

sammen to kontakter til én oppføring. Hvis du kobler sammen oppføringer ved en

feiltakelse, kan du splitte dem igjen senere.

87

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik kobler du sammen kontakter

1

Startskjerm trykker du på og deretter på .

2

Trykk og hold kontakten du vil koble sammen med en annen kontakt.

3

Merk av for kontakten du vil koble den første kontakten sammen med.

4

Trykk på og deretter på

Knytt sammen. Informasjonen fra den første kontakten

legges til den andre kontakten, og de tilkoblede kontaktene vises som én kontakt i

kontaktlisten.

5

Trykk på

KOBLE SAMMEN for å bekrefte.

Slik deler du koblede kontakter

1

Startskjerm trykker du på og deretter på .

2

Trykk på den sammenkoblede kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .

3

Trykk på og deretter på

Del opp.

4

Trykk på

DEL OPP for å bekrefte.