Sony Xperia Z5 Compact - Radiolydinnstillinger

background image

Radiolydinnstillinger

Slik veksler du mellom mono- og stereolydmodus

1

Når radioen er åpen, trykker du på .

2

Ta hurtig på

Aktiver stereolyd.

3

Trykk på , og ta hurtig på

Tving monolyd for å høre på radioen i monolydmodus

igjen.

Slik velger du radioregionen

1

Når radioen er åpen, trykker du på .

2

Ta hurtig på

Angi radioregion.

3

Velg et alternativ.

102

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.