Sony Xperia Z5 Compact - Slik bruker du enheten med et infotainmentsystem for bil (system for informasjon og underholdning)

background image

Koble enheten til et infotainmentsystem for bil (bilsystem for informasjon og

underholdning)

Koble enheten og infotainmentsystemet sammen med en USB-kabel. Skjermen

på enheten vises på skjermen på infotainmentsystemet.

Du må kanskje starte MirrorLink™ manuelt hvis tilkoblingen mellom enheten og

infotainmentsystemet ikke blir opprettet automatisk.

Slik starter du MirrorLink™ manuelt

1

Kontroller at enheten er koblet til underholdningssystemet i bilen med en USB-

kabel.

2

Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Enhetstilkobling > MirrorLink™.

4

Trykk på

Start MirrorLink™ og deretter på OK.

5

Hvis tilkoblingen fremdeles ikke fungerer, trykker du på

Nettverksadresse for å

bytte til en annen nettverksadresse og prøver deretter igjen.