Sony Xperia Z5 Compact - Slik tilpasser du skjermtastaturet

background image

Slik tilpasser du skjermtastaturet

Når du skriver inn tekst med skjermtastaturet, kan du åpne innstillinger for tastatur og

annen tekstskriving. Her kan du blant annet angi alternativer for skrivespråk,

tekstforutsigelse og -korrigering. Du kan få ordforslag for ett språk om gangen ved å

deaktivere Smartfunksjonen for språk.
Tastaturet kan bruke data fra meldinger og andre apper for å lære din skrivestil. Det

finnes også en konfigurasjonsveiviser som hjelper deg med å gå gjennom de viktigste

innstillingene, slik at du kommer i gang raskere. Du kan velge å bruke andre tastaturer og

bytte mellom tastaturer. Du kan for eksempel velge Xperia™ kinesisk tastatur eller

Xperia™ japansk tastatur.

Slik får du tilgang til skjermtastaturet

1

Ta hurtig på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på , ta deretter hurtig på

Tastaturinnstillinger, og endre deretter

innstillingene etter ønske.

3

For å legge til en skriftspråk for tekstskriving tar du hurtig på

Skriftspråk og merker

av i de aktuelle avmerkingsboksene.

4

Ta hurtig på

OK for å bekrefte.

Slik endrer du innstillingene for ordforslag

1

Ta hurtig på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Tastaturinnstillinger > Ordforslag.

3

Velg et alternativ.

Slik velger du et annet tastatur

1

Når du angir tekst ved bruk av skjermtastaturet, trykker du på

nederst til høyre

på skjermen.

2

Velg et alternativ.

Slik endrer du skrivespråket ved hjelp av skjermtastaturet

Denne funksjonen er tilgjengelig bare hvis du har lagt til flere enn ett inndataspråk og

smartfunksjonen for språk er slått av, eller hvis språkene du har valgt, omfatter ikke-romanske

språk.

Når du skriver inn tekst med skjermtastaturet, tar du hurtig på skrivespråkikonet

for å bygge mellom de valgte skrivespråkene. Ta for eksempel hurtig på til de

ønskede skrivespråkene vises.

Slik endrer du innstillingene for å bruke skrivestilen din

1

Trykk mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Trykk og dertter

Tastaturinnstillinger > Bruk min skrivestil, og foreta et valg.

Slik aktiverer eller deaktiverer du smart språkgjenkjenning

Smart språkgjenkjenning er bare tilgjengelig for det latinske alfabetet.

1

Når skjermtastaturet er åpent, trykker du på .

2

Trykk på og deretter

Tastaturinnstillinger.

3

Trykk på

Skriftspråk og merk av avmerkingsboksene for språkene du vil bruke.

4

Trykk på

Smart språkgjenkjenning-glidebryteren.

Slik velger du et tastaturoppsett

Tastaturoppsett for skjermtastaturet vil kanskje ikke være tilgjengelige på alle språk. Du kan

velge ulike tastaturoppsett for hvert skrivespråk.

1

Ta hurtig på mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på og deretter på

Tastaturinnstillinger.

3

Ta hurtig på

Skriftspråk, og ta deretter hurtig på ved siden av et skrivespråk.

4

Velg et tastaturoppsett.

5

Ta hurtig på

OK for å bekrefte.

74

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.