Sony Xperia Z5 Compact - Fargekorrigering

background image

Fargekorrigering

Innstillingene for fargekorrigering justerer hvordan fargene vises på skjermen for brukere

som er fargeblinde eller som har problemer med å skille farger fra hverandre.

Slik aktiverer du fargekorrigering

1

Ta hurtig på på Startskjerm.

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger >Tilgjengelighet > Fargekorrigering.

3

Ta hurtig på på/av-bryteren.

4

Ta hurtig på

Korrigeringsmodus, velg deretter den aktuelle fargefølsomheten.

Fargekorrigering er for tiden en prøvefunksjon og kan påvirke enhetens ytelse.

142

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.