Sony Xperia Z5 Compact - Deling av innhold med DLNA Certified™‎-enheter

background image

Deling av innhold med DLNA Certified™-enheter

Medieinnhold som er lagret på enheten, kan vises eller spilles av på andre enheter som

f.eks. en TV eller en datamaskin. Disse enhetene må være i det samme trådløse

nettverket, og kan være TV-er eller høyttalere fra Sony som er DLNA Certified™ av Digital

Living Network Alliance. Du kan også vise og spille av innhold fra andre DLNA

Certified™-enheter på enheten.
Etter at mediedeling er konfigurert mellom enhetene, kan du f.eks. lytte til musikkfiler som

er lagret på hjemmedatamaskinen ved å bruke enheten eller vise bilder som er tatt med

enhetens kamera på en storskjerm-TV.

Slik spiller du filer fra DLNA Certified™-enheter på enheten

Når du spiller filer fra en annen DLNA Certified™-enhet på enheten, fungerer den andre

enheten som en server. Med andre ord deler den innhold over et nettverk. Serverenheten

må ha innholdsdelingsfunksjonen aktivert og gi tilgangsrettigheter til enheten din. Den må

også være koblet til samme Wi-Fi-nettverk som enheten.

Slik bruker du enheten til å spille av et musikkspor lagret på en annen enhet

1

Kontroller at enheten som du vil dele filer med, er koblet til samme Wi-Fi-nettverk

som enheten din.

2

Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

3

Trykk på og deretter på

Hjemmenettverk.

4

Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.

5

Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg sporet du vil spille. Sporet

starter å spille automatisk etter at det er valgt.

Slik spiller du av en delt video på enheten

1

Kontroller at enhetene som du vil dele filer med, er koblet til samme Wi-Fi-nettverk

som enheten din.

2

Fra

Startskjerm trykker du på , og deretter finner og trykker du på eller .

3

Trykk på og deretter på

Hjemmenettverk.

4

Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.

5

Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg videoen du vil spille av.

Slik vises et delt bilde på enheten

1

Kontroller at enhetene som du vil dele filer med, er koblet til samme Wi-Fi-nettverk

som enheten din.

2

Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

3

Trykk på og trykk deretter på

Hjemmenettverk.

4

Velg en enhet fra listen med tilkoblede enheter.

5

Bla gjennom mappene i den tilkoblede enheten, og velg et bilde for å vise det.

125

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik spiller du filer fra din enheten på DLNA Certified™-enheter

Fildeling må konfigureres på enheten før mediefiler fra enheten kan vises eller spilles på

andre DLNA Certified™-enheter. Enheten som du deler innhold med, kalles klientenheter.

En TV, en datamaskin eller et nettbrett kan f.eks. fungere som klientenheter. Enheten

fungerer som en medieserver når den gjør innhold tilgjengelig til klientenheter. Når

fildeling konfigureres på enheten, må klientenheten også gis tilgangsrettighet. Når dette

er gjort, vises disse enhetene som registrerte enheter. Enheter som venter på

tilgangsrettighet, står oppført med ventestatus.

Slik konfigurerer du fildeling med andre DLNA Certified™-enheter

1

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk.

2

Fra

Startskjerm trykker du på . Deretter finner og trykker du på Innstillinger >

Enhetstilkobling > Medieserver.

3

Trykk på glidebryteren ved siden av

Del medier.

4

Bruk datamaskinen eller en annen DLNA™-klientenhet på samme Wi-Fi-nettverk

for å koble til enheten din.

5

Et varsel vises i enhetens varsellinje. Åpne varselet, og angi tillatelser for hver

klientenhet som forsøker å koble seg til din enhet.

Trinnene for å få tilgang til media på enheten ved bruk av en DLNA™-klient er forskjellige på de

forskjellige klientenhetene. Se klientenhetens brukerhåndbok for mer informasjon. Hvis

enheten din ikke er tilgjengelig for en klient på nettverket, må du kontrollere at Wi-Fi-nettverket

ditt fungerer.

Du kan også få tilgang til

Medieserver-menyen fra visse apper som Musikk eller Album ved å

dra venstre kant av appens startskjerm til høyre og deretter trykke på

Innstillinger >

Medieserver.

Slik stanses fildeling med andre hjemmenettverksenheter

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.

3

Trykk på

Del medier-glidebryteren.

Slik konfigureres tilgangstillatelser for en ventende enhet

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.

3

Velg en enhet fra

Ventende enheter-listen.

4

Velg et tilgangstillatelsesnivå.

Slik endrer du navnet på en registrert enhet

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.

3

Velg en enhet fra

Registrerte enheter-listen, velg deretter Endre navn.

4

Gi enheten et nytt navn, og trykk deretter på

OK.

Slik endrer du tilgangsnivået for en registrert enhet

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.

3

Velg en enhet fra

Registrerte enheter-listen.

4

Trykk på

Endre tilgangsnivå og velg et alternativ.

Slik får du hjelp til å dele innhold med andre DLNA Certified™-enheter

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Enhetstilkobling > Medieserver.

3

Trykk på og deretter på

Hjelp.

Vise filer på en annen enhet med Cast

Med DLNA™-teknologi kan du skyve medieinnhold fra enheten til en annen enhet som er

koblet til det samme Wi-Fi-nettverket. Mottakerenheten må kunne fungere som en DMR-

126

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

enhet (Digital Media Renderer) og spille av innhold som mottas fra enheten din.

Eksempler på DMR-enheter er TV-er som støtter DLNA™, og PC-er som kjører

Windows® 7 eller nyere.

Disse trinnene for å dele medier kan variere etter klientenheten. Se brukerhåndboken for

DMR-enheten for å finne ytterligere informasjon.

Innhold som er sikret med Digital Rights Management (DRM), kan ikke spilles på en Digital

Media Renderer-enhet ved bruk av DLNA™-teknologi.

Slik viser du bilder eller videoer på en klientenhet med Cast

1

Kontroller at DMR- eller DLNA™-klientenheten er riktig konfigurert, og at den er

koblet til samme Wi-Fi-nettverk som enheten din.

2

Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Album.

4

Bla gjennom og åpne bildene og videoene som skal vises.

5

Sveip ned statuslinjen med to fingre, og trykk deretter på og velg enheten du vil

dele innholdet med.

6

Hvis du vil slutte å dele bildet eller videoen med en klientenhet, trykker du på

og velger

Stopp castingen.

Du kan også se Google Cast-enheter på listen når du trykker på

.

Slik spiller du et musikkspor på en klientenhet ved bruk av Cast

1

Kontroller at DMR- eller DLNA™-klientenheten er riktig konfigurert, og at den er

koblet til samme Wi-Fi-nettverk som enheten din.

2

Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

3

Velg en musikkategori, og bla til sporet som du vil dele, trykk deretter på sporet.

4

Trykk på og velg en klientenhet å dele innholdet med. Sporet starter på

enheten du velger.

5

Du kobler fra klientenheten ved å trykke på og velge

Stopp castingen.

Du kan også se Google Cast-enheter på listen når du trykker på

.