Sony Xperia Z5 Compact - Pamięć

background image

Pamięć

Twoje urządzenie oferuje różne rodzaje pamięci i sposoby przechowywania danych.

Pamięć wewnętrzna ma około

32 GB pojemności i służy do przechowywania pobranej i

przesłanej zawartości oraz ustawień i danych osobistych. W pamięci wewnętrznej są

między innymi przechowywane ustawienia alarmów, głośności i języka, wiadomości e-

mail, zakładki, zdarzenia kalendarza, zdjęcia, nagrania wideo oraz muzyka.

Aby mieć więcej pamięci, można użyć wymiennej karty pamięci o pojemności do

128

GB. Pliki multimedialne i niektóre aplikacje wraz z powiązanymi danymi można przenieść

do takiej pamięci, aby zwolnić pamięć wewnętrzną. Niektóre aplikacje, na przykład

aplikacja aparatu, mogą zapisywać dane bezpośrednio na karcie pamięci.

Pamięć dynamiczna (RAM) ma około

2 GB pojemności i nie można jej używać jako

pamięci masowej. Pamięć RAM obsługuje uruchomione aplikacje i system operacyjny.

Karta pamięci może być do nabycia osobno.

Więcej informacji o używaniu pamięci w urządzeniach z systemem Android można przeczytać

w dokumentacji urządzenia pobranej ze strony

www.sonymobile.com/support/

.

Zwiększanie wydajności pamięci

Normalne korzystanie z urządzenia często prowadzi do zapełnienia się jego pamięci.

Jeżeli urządzenie zacznie działać wolniej lub aplikacje zaczną się nieoczekiwanie

wyłączać, weź pod uwagę poniższe kwestie.

Zawsze staraj się mieć co najmniej

500 MB wolnego miejsca w pamięci wewnętrznej.

Zamknij działające aplikacje, z których nie korzystasz.

47

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Wyczyść pamięć podręczną wszystkich aplikacji.

Odinstaluj pobrane aplikacje, których nie używasz.

Jeśli pamięć wewnętrzna jest pełna, przenieś aplikacje na kartę pamięci.

Przenieś zdjęcia, nagrania wideo i muzykę z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci.

Jeśli urządzenie nie może odczytywać zawartości na karcie pamięci, może być

konieczne jej sformatowanie. Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych z

karty.

Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, w celu wykonania niektórych czynności należy

zalogować się jako właściciel — czyli główny użytkownik. Dotyczy to między innymi

przenoszenia danych na kartę pamięci i formatowania karty pamięci.

Jak wyświetlić stan pamięci

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij ikonę .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Pamięć.

Jak wyświetlić ilość dostępnej i wykorzystywanej pamięci RAM

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Pamięć.

3

Stuknij pozycję , a następnie

Zaawansowane > Pamięć operacyjna.

Jak wyczyścić pamięć podręczną dla wszystkich aplikacji

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Pamięć.

3

Stuknij pozycję

Wewn. pamięć współdzielona, a następnie znajdź i stuknij pozycję

Dane w pamięci podręcznej > OK.

4

Jeżeli jest włożona karta pamięci, wybierz pozycję

Pamięć > Wewn. pamięć

współdzielona.

Wyczyszczenie pamięci podręcznej nie powoduje usunięcia żadnych ważnych informacji ani

ustawień.

Jak przenieść pliki multimedialne na kartę pamięci

1

Sprawdź, czy do urządzenia jest włożona karta pamięci.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Pamięć > Przenieś dane.

4

Zaznacz pliki do przeniesienia na kartę pamięci.

5

Stuknij pozycję

Prześlij.

Jak zatrzymać uruchamianie aplikacji i usług

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Aplikacje.

3

Wybierz aplikację lub usługę i stuknij pozycje

WYMUŚ ZATRZYMANIE > OK.

Jak sformatować kartę pamięci

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Pamięć.

3

Stuknij pozycję , następnie stuknij pozycje

Zaawansowane > Pamięć > Karta SD

> , a następnie stuknij pozycje

Ustawienia > Formatuj > Wykasuj i sformatuj.

Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej całej zawartości. Wykonaj kopię

zapasową wszystkich danych, które mają zostać zapisane. Aby utworzyć kopię zapasową

zawartości, można ją skopiować na komputer. Więcej informacji zawiera temat

Zarządzanie

plikami przy użyciu komputera

na stronie 47.