Sony Xperia Z5 Compact - Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości

background image

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości

Na ogół nie należy zapisywać zdjęć, nagrań wideo oraz innej osobistej zawartości

wyłącznie w wewnętrznej pamięci urządzenia. W razie uszkodzenia, kradzieży albo utraty

urządzenia odzyskanie zawartości pamięci wewnętrznej może być niemożliwe. Zaleca się

48

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

wykonywać kopie zapasowe za pomocą aplikacji Xperia™ Companion, która

bezpiecznie zapisuje dane na urządzeniu zewnętrznym. Ta metoda jest szczególnie

zalecana w przypadku aktualizacji systemu Android na urządzeniu.
Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ jest zalecana do tworzenia

kopii zapasowych danych przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Za pomocą tej

aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych na koncie online, na karcie SD lub w

zewnętrznej pamięci USB podłączonej do urządzenia przy użyciu adaptera USB Host:
Za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google możesz utworzyć

kopię zapasową swoich danych na serwerze Google.

Tworzenie kopii zapasowej danych na komputerze

Używając oprogramowania Xperia™ Companion, można tworzyć kopie zapasowe
danych z urządzenia na komputerze PC lub Apple

®

Mac

®

. Program ten umożliwia

tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:

Rejestry połączeń

Wiadomości SMS

Kalendarz

Ustawienia

Pliki multimedialne, takie jak muzyka i wideo

Zdjęcia i obrazy

Jak wykonać kopię zapasową danych za pomocą komputera

1

Odblokuj ekran urządzenia i podłącz je do komputera przewodem USB.

2

Otwórz oprogramowanie Xperia™ Companion na komputerze, jeżeli nie zostało

uruchomione automatycznie. Po chwili komputer wykryje urządzenie. Wybierz tryb

Przesłać pliki na urządzeniu.

3

Na ekranie głównym oprogramowania Xperia™ Companion kliknij pozycję

Kopia

zapasowa.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię

zapasową danych urządzenia.

Jeżeli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion, pojawi się monit o jej

zainstalowanie podczas podłączania urządzenia do komputera.

Jak przywrócić dane za pomocą komputera

1

Odblokuj ekran urządzenia i podłącz je do komputera przewodem USB.

2

Otwórz oprogramowanie Xperia™ Companion na komputerze, jeżeli nie zostało

uruchomione automatycznie. Po chwili komputer wykryje urządzenie. Wybierz tryb

Przesłać pliki na urządzeniu.

3

Na ekranie głównym oprogramowania Xperia™ Companion kliknij pozycję

Przywróć.

4

Wybierz plik kopii zapasowej z zapisanych kopii zapasowych, kliknij pozycję

Dalej

i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić dane

w urządzeniu.

Jeżeli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion, pojawi się monit o jej

zainstalowanie podczas podłączania urządzenia do komputera.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i

przywracanie kopii zapasowej Xperia™

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ umożliwia tworzenie kopii

zapasowej danych online lub lokalnie. Można na przykład ręcznie tworzyć kopie

zapasowe danych lub włączyć funkcję automatycznej kopii zapasowej w celu

okresowego zapisywania danych.
Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ jest zalecana do tworzenia

kopii zapasowych danych przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Za pomocą tej

aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych następujących typów na koncie

49

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

online, na karcie SD lub w zewnętrznej pamięci USB podłączonej do urządzenia przy

użyciu adaptera USB Host:

Kontakty

Rozmowy

Rejestr połączeń

Kalendarz

Konta e-mail

Konta Wi-Fi

Ustawienia urządzenia

Aplikacje

Układ ekranu głównego Xperia™

Jak skonfigurować funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej

1

W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB pamięć ta

powinna być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W

przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD karta SD musi być

prawidłowo podłączona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości

na koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google™.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.

4

Na ekranie

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję

Autom. kopia zapasowa.

5

Aby włączyć funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej, stuknij

przełącznik.

6

Wybierz lokalizację zapisywania plików kopii zapasowej.

7

W razie potrzeby wybierz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych, czas

tworzenia kopii zapasowych oraz dane do uwzględnienia w kopii zapasowej. W

przeciwnym razie kopia zapasowa zostanie wykonana zgodnie z ustawieniami

domyślnymi.

8

Aby zapisać ustawienia, stuknij pozycję .

Jak ręcznie utworzyć kopię zapasową zawartości

1

W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB pamięć ta

powinna być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W

przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD karta SD musi być

prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości na

koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google™.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.

4

Na ekranie

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję

Więcej.

5

Stuknij pozycję

Ręczna kopia zapasowa, a następnie wybierz lokalizację

docelową kopii zapasowej i dane, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej.

6

Stuknij pozycję

Utwórz kopię zapasową.

7

Po utworzeniu kopii zapasowej danych stuknij pozycję

Zakończ.

Jak edytować plik kopii zapasowej

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.

3

Na ekranie

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję

Więcej.

4

Stuknij pozycję

Edytuj plik kopii zapasowej, a następnie wybierz źródło kopii

zapasowej i typy danych, które chcesz usunąć.

5

Stuknij pozycję

Usuń dane.

6

Stuknij pozycję

OK, aby potwierdzić.

7

Po usunięciu danych stuknij pozycję

Zakończ.

50

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przywrócić kopię zapasową zawartości

1

Jeśli przywracasz zawartość z pamięci USB, pamięć ta musi być podłączona do

urządzenia za pomocą adaptera USB Host. Jeśli przywracasz zawartość z karty

SD, karta ta musi być prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli przywracasz

zawartość z usługi Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™, pamiętaj o

zalogowaniu się na koncie Google™.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.

4

W obszarze

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję

Przywróć dane, a następnie wybierz źródło przywracania i dane, które chcesz

przywrócić.

5

Stuknij pozycję

Przywróć dane.

6

Po przywróceniu zawartości stuknij pozycję

Zakończ.

Wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej (w tym

zainstalowane nowe aplikacje), zostaną usunięte podczas przywracania.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i

przywracanie kopii zapasowej Google

Za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google możesz utworzyć

kopię zapasową swoich danych na serwerze Google. Możesz też włączyć funkcję

automatycznego przywracania danych, aby przywrócić dane i ustawienia aplikacji po jej

ponownej instalacji.
Ta aplikacja pozwala na tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:

Aplikacje

Zakładki

Sieci Wi-Fi

Inne ustawienia

Jak utworzyć kopię zapasową danych na koncie Google™

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.

3

W obszarze

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google™ stuknij pozycję

Utwórz kopię zapasową danych, a następnie stuknij suwak.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne przywracanie danych po ponownym

zainstalowaniu aplikacji

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.

3

W obszarze

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google™ stuknij suwak

Autoprzywracanie.

51

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.