Sony Xperia Z5 Compact - Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia

background image

Znajdowanie numeru identyfikacyjnego urządzenia

Urządzenie ma niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Jest on określany jako numer IMEI

(International Mobile Equipment Identity). Należy zachować kopię tego numeru. Może on

być potrzebny między innymi w celu zarejestrowana urządzenia, aby uzyskać dostęp do

usługi pomocy technicznej Xperia™ Care. W przypadku kradzieży urządzenia niektórzy

operatorzy mogą zablokować dostęp do sieci w danym kraju lub regionie urządzeniom o

tym numerze.

Jak sprawdzić numer IMEI na pasku z etykietą

1

Zdejmij osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.

2

Wyjmij uchwyt karty SIM/ karty pamięci. Wsuń paznokieć lub przedmiot z długą,

cienką końcówką pod krawędź paska z etykietą, a następnie wyciągnij pasek.

Numer IMEI jest widoczny na pasku.

Aby sprawdzić numer IMEI, można również otworzyć ekran wybierania numeru i wprowadzić

ciąg

*#06#

.

21

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak sprawdzić numer IMEI w ustawieniach urządzenia

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje

o telefonie > Informacje o IMEI.