Sony Xperia Z5 Compact - Kontrola wykorzystania danych

background image

Kontrola wykorzystania danych

Można nadzorować ilość danych przesyłanych do urządzenia i z niego wysyłanych za

pośrednictwem transmisji danych w sieci komórkowej lub Wi-Fi w ciągu określonego

57

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

czasu. Można na przykład wyświetlić ilość danych przesłanych przez poszczególne

aplikacje. W przypadku komórkowego połączenia transmisji danych można też ustawić

ostrzeżenia i limity użycia danych, aby uniknąć dodatkowych opłat.

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, jedynie właściciel — czyli główny użytkownik

— może dostosowywać ustawienia wykorzystania danych. Dostosowanie ustawień

wykorzystania danych pozwoli uzyskać większą kontrolę nad wykorzystaniem danych, jednak

nie zagwarantuje ochrony przed naliczaniem dodatkowych opłat.

Jak zmniejszyć wykorzystanie danych

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wykorzystanie danych >

Oszczędzanie danych.

3

Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Jak włączyć i wyłączyć transfer danych

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

3

Stuknij suwak

Kom. transfer danych, aby włączyć lub wyłączyć transfer danych.

Kiedy transfer danych jest wyłączony, urządzenie może nadal nawiązywać połączenia Wi-Fi i

Bluetooth®.

Jak ustawić ostrzeżenie o wykorzystaniu danych

1

Sprawdź, czy funkcja transmisji danych w sieci komórkowej jest włączona.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wykorzystanie danych > Cykl

rozliczeniowy.

4

Aby ustawić poziom ostrzeżenia, stuknij pozycję

Próg ostrzegawczy, wprowadź

odpowiedni limit wykorzystania danych, a następnie stuknij pozycję

USTAW. Gdy

transfer danych osiągnie ustawiony poziom, otrzymasz powiadomienie z

ostrzeżeniem.

Jak ustawić limit transmisji danych w sieci komórkowej

1

Sprawdź, czy funkcja transmisji danych w sieci komórkowej jest włączona.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

4

Stuknij suwak

Ustaw limit transmisji danych.

Gdy poziom transmisji danych w sieci komórkowej osiągnie ustawiony limit, zostanie

automatycznie wyłączona w urządzeniu.

Jak kontrolować wykorzystanie danych przez poszczególne aplikacje

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Aplikacje.

3

Stuknij aplikację, którą chcesz kontrolować, a następnie stuknij pozycję

Wykorzystanie danych.

Zmiana ustawień wykorzystania danych przez konkretne aplikacje może wpłynąć na ich

wydajność.

Jak sprawdzić wykorzystanie danych

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wykorzystanie danych.

3

Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez komórkowe

połączenie transmisji danych, znajdź i stuknij kartę

Komórkowa transmisja

danych.

4

Aby wyświetlić informacje o ilości danych przesłanych przez połączenie Wi-Fi,

stuknij kartę

Transmisja danych w sieci Wi-Fi.

58

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.