Sony Xperia Z5 Compact - Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych

background image

Udostępnianie komórkowego połączenia transmisji danych

Komórkowe połączenie transmisji danych można udostępnić innym urządzeniom na kilka

sposobów:

Tethering USB — komórkowe połączenie transmisji danych można udostępnić jednemu

komputerowi za pośrednictwem przewodu USB.

Tethering Bluetooth® — komórkowe połączenie transmisji danych można udostępnić

maksymalnie czterem innym urządzeniom przy użyciu technologii Bluetooth®.

Przenośny hotspot — komórkowe połączenie transmisji danych można udostępnić

maksymalnie 10 innym urządzeniom, w tym urządzeniom obsługującym technologię

WPS, za pośrednictwem łączności Wi-Fi.

Jak udostępnić połączenie danych przez przewód USB

1

Podłącz urządzenie do komputera przewodem USB dodanym w komplecie.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Więcej > Tethering i przenośny

hotspot.

4

Stuknij suwak

Tethering przez USB, a następnie w razie wyświetlenia monitu

stuknij przycisk

OK. Po nawiązaniu połączenia na pasku stanu będzie wyświetlana

ikona .

5

Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, stuknij suwak

Tethering przez

USB lub odłącz przewód USB.

Za pośrednictwem przewodu USB nie można jednocześnie udostępniać połączenia danych

oraz karty SD.

56

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak udostępnić komórkowe połączenie transmisji danych innemu urządzeniu

Bluetooth®

1

Oba urządzenia Bluetooth® muszą być ze sobą powiązane, a na Twoim

urządzeniu musi być włączona transmisja danych w sieci komórkowej.

2

Twoje urządzenie: Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Więcej > Tethering i przenośny hotspot, a

następnie stuknij suwak

Tethering przez Bluetooth, aby włączyć tę funkcję.

4

Urządzenie Bluetooth®: Skonfiguruj urządzenie tak, aby uzyskiwało połączenie

sieciowe za pomocą funkcji Bluetooth®. Jeśli to urządzenie jest komputerem,

przeprowadź konfigurację, korzystając z odpowiedniej instrukcji. Jeśli na

urządzeniu działa system operacyjny Android™, stuknij ikonę ustawień obok

nazwy powiązanego urządzenia na ekranie

Ustawienia > Bluetooth > Powiązane

urządzenia, a następnie zaznacz pole wyboru Dostęp do internetu.

5

Twoje urządzenie: Zaczekaj na wyświetlenie ikony na pasku stanu. Gdy się

pojawi, oznacza to, że konfiguracja jest zakończona.

6

Aby wyłączyć tę funkcję, stuknij ponownie suwak

Tethering przez Bluetooth.

Funkcja

Tethering przez Bluetooth jest wyłączana po każdym wyłączeniu urządzenia lub funkcji

Bluetooth®.

Jak używać urządzenia jako przenośnego hotspotu Wi-Fi

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Więcej > Tethering i przenośny

hotspot.

3

Stuknij kolejno pozycje

Ustawienia przenośnego hotspotu > Skonfiguruj hotspot.

4

Wprowadź identyfikator

Nazwa sieci (SSID).

5

Stuknij pole

Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń. Wprowadź hasło, jeśli

jest wymagane.

6

Stuknij pozycję

ZAPISZ.

7

Stuknij pozycję , a następnie stuknij suwak

Przenośny hotspot, aby włączyć tę

funkcję.

8

Jeżeli wyświetli się monit, stuknij pozycję

OK, aby potwierdzić. Gdy jest aktywny

przenośny hotspot Wi-Fi, na pasku stanu jest wyświetlana ikona .

Jak udostępnić komórkowe połączenie transmisji danych urządzeniu z technologią

WPS

1

Sprawdź, czy urządzenie działa jako przenośny hotspot.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Więcej > Tethering i przenośny

hotspot > Ustawienia przenośnego hotspotu.

4

Na ekranie

Skonfiguruj hotspot zabezpiecz przenośny hotspot hasłem.

5

Włącz ustawienie

Wykrywalne, jeżeli było wyłączone.

6

Stuknij pozycję

Przycisk WPS i postępuj zgodnie z odpowiednią instrukcją.

Można też stuknąć pozycję >

Kod PIN dla WPS, a następnie wprowadzić numer

PIN wyświetlony na urządzeniu obsługującym standard WPS.

Jak zabezpieczyć przenośny hotspot lub zmienić jego nazwę

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Więcej > Tethering i przenośny

hotspot.

3

Stuknij kolejno pozycje

Ustawienia przenośnego hotspotu > Skonfiguruj hotspot.

4

Wprowadź identyfikator

Nazwa sieci (SSID).

5

Stuknij pole

Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń.

6

Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

7

Stuknij pozycję

ZAPISZ.