Sony Xperia Z5 Compact - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Połączenie z siecią Wi-Fi umożliwia przeglądanie Internetu, pobieranie aplikacji oraz

wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi

urządzenie zapamiętuje sieć i automatycznie łączy się z nią, gdy znajdzie się ona w

zasięgu w przyszłości.
W celu uzyskania dostępu do niektórych sieci Wi-Fi jest wymagane zalogowanie się na

stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z

administratorem danej sieci Wi-Fi.
Dostępne sieci Wi-Fi mogą być otwarte lub zabezpieczone.

W przypadku otwartych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi jest wyświetlany symbol .

W przypadku zabezpieczonych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi jest wyświetlany symbol .

Niektóre sieci Wi-Fi nie są wyświetlane na liście dostępnych sieci, ponieważ ich nazwa (SSID)

nie jest udostępniana. Jeśli znasz nazwę sieci, możesz dodać ją ręcznie do listy dostępnych

sieci Wi-Fi.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi.

Włączenie funkcji Wi-Fi może potrwać kilka sekund.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij suwak, aby włączyć funkcję Wi-Fi. Zostaną wyświetlone wszystkie

dostępne sieci Wi-Fi.

4

Stuknij sieć Wi-Fi, aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku sieci

zabezpieczonych wprowadź wymagane hasło. Po nawiązaniu połączenia na

pasku stanu zostanie wyświetlony symbol .

Aby wyszukać nowe dostępne sieci, stuknij pozycję , a następnie

Odśwież. Jeśli nie można

pomyślnie nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi, skorzystaj z odpowiednich wskazówek

dotyczących rozwiązywania problemów z urządzeniem na stronie

www.sonymobile.com/

support/

.

54

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak dodać ręcznie sieć Wi-Fi

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Przewiń w dół i stuknij pozycję na końcu listy.

4

Wprowadź identyfikator

Nazwa sieci (SSID).

5

Stuknij pole

Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń.

6

Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

7

Aby edytować zaawansowane opcje, takie jak ustawienia serwera proxy i adres IP,

stuknij pozycję

Opcje zaawansowane i wprowadź odpowiednie ustawienia.

8

Stuknij pozycję

ZAPISZ.

Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi.

Zwiększanie mocy sygnału sieci Wi-Fi

Moc sygnału sieci Wi-Fi można zwiększyć kilkoma sposobami:

Zbliż urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi.

Odsuń punkt dostępu Wi-Fi od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.

Nie zakrywaj obszaru anteny sieci Wi-Fi urządzenia (wskazany obszar na ilustracji).

Ustawienia sieci Wi-Fi

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi lub gdy w pobliżu dostępne są sieci Wi-Fi,

można wyświetlić stan tych sieci. Ponadto można włączyć w urządzeniu powiadamianie

o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi.

Jak włączyć lub wyłączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi

1

Włącz funkcję Wi-Fi, jeśli jeszcze nie jest włączona.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

4

Stuknij pozycję , a następnie stuknij suwak

Powiadomienie o sieci.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij sieć Wi-Fi, z którą masz obecnie połączenie. Zostaną wyświetlone

szczegółowe informacje o sieci.

Jak dodać zasady trybu uśpienia sieci Wi-Fi

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij pozycję , a następnie

Wi-Fi ma działać po uśpieniu.

4

Wybierz jedną z opcji.

55

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak znaleźć adres MAC swojego urządzenia

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij pozycję . Na liście zostanie wyświetlony

Adres MAC.

Tryb WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) to standard sieciowy, który umożliwia nawiązanie

bezpiecznego połączenia z siecią bezprzewodową. Technologia WPS ułatwia

konfigurację szyfrowania Wi-Fi Protected Access® (WPA), które zabezpieczy sieć.

Możesz także dodawać nowe urządzenia do istniejącej sieci bez konieczności

wprowadzania długich haseł.
Aby włączyć tryb WPS, użyj jednej z poniższych metod:

Naciśnięcie przycisku — naciśnij przycisk na urządzeniu obsługującym standard WPS,

na przykład na routerze.

Wprowadzenie kodu PIN — urządzenie tworzy losowy kod PIN (Personal Identification

Number), który należy wprowadzić na urządzeniu obsługującym standard WPS.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi za pomocą przycisku WPS

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Włącz funkcję Wi-Fi, jeśli jeszcze nie jest włączona.

4

Stuknij pozycję , a następnie

Więcej funkcji > Przycisk WPS i naciśnij przycisk

WPS na urządzeniu obsługującym standard WPS.

Jak połączyć się z siecią Wi-Fi za pomocą kodu PIN funkcji WPS

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Włącz funkcję Wi-Fi, jeśli jeszcze nie jest włączona.

4

Stuknij kolejno pozycje >

Więcej funkcji > Kod PIN dla WPS.

5

Na urządzeniu obsługującym standard WPS wprowadź kod PIN wyświetlony na

Twoim urządzeniu.