Sony Xperia Z5 Compact - Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

background image

Dodawanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

Aplikacja Kontakty umożliwia dodawanie i edytowanie informacji przydatnych w nagłych

wypadkach. Można wprowadzić informacje medyczne, na przykład dotyczące alergii lub

przyjmowanych leków, oraz informacje kontaktowe krewnych i znajomych, których

należy powiadomić w razie wypadku. Po ukończeniu konfiguracji informacje przydatne w

nagłych wypadkach mogą być dostępne na zablokowanym ekranie. To oznacza, że

nawet jeśli ekran będzie zabezpieczony kodem PIN, wzorem lub hasłem, członkowie

personelu ratowniczego będą wciąż mieć dostęp do informacji przydatnych w nagłych

wypadkach.

1

Powrót do głównego ekranu kontaktów

2

Wyświetlanie innych opcji

3

Karta informacji medycznych i osobistych oraz kontaktów alarmowych

4

Informacje medyczne i osobiste

Jak wprowadzić informacje medyczne

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję .

3

Zmień żądane informacje.

Jak dodać nowy kontakt alarmowy

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie

KONTAKTY > Dodaj kontakt.

3

Stuknij kontakt, którego chcesz używać jako kontaktu alarmowego.

Wpis kontaktu alarmowego musi obejmować przynajmniej numer telefonu, pod który będą

mogły w razie potrzeby zadzwonić służby ratunkowe. W sytuacji, gdy ekran urządzenia będzie

zablokowany kodem, ratownicy zobaczą tylko numer telefonu kontaktu alarmowego, nawet

jeśli w aplikacji Kontakty będą wprowadzone także inne informacje.