Sony Xperia Z5 Compact - Przesyłanie kontaktów

background image

Przesyłanie kontaktów

Istnieje kilka sposobów przesyłania kontaktów do nowego urządzenia. Kontakty można

synchronizować z konta online lub importować bezpośrednio z innego urządzenia.

Przesyłanie kontaktów za pomocą konta online

Jeśli kontakty ze starego urządzenia są synchronizowane z kontem online, na przykład w
usłudze Google Sync™ lub Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, można przesłać kontakty

na nowe urządzenie za pośrednictwem tego konta.

Jak synchronizować kontakty w nowym urządzeniu z kontem synchronizacji

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie .

2

Stuknij pozycję , a następnie

Zarządzaj kontami.

3

Zaznacz konto, z którym chcesz zsynchronizować kontakty, a następnie stuknij

pozycje >

Synchronizuj teraz.

Przed synchronizacją kontaktów z kontem należy się do niego zalogować.

Inne metody przesyłania kontaktów

Kontakty można przesłać ze starego urządzenia na nowe także na kilka innych

sposobów. Można je na przykład skopiować na kartę pamięci, zapisać na karcie SIM lub
przenieść za pośrednictwem technologii Bluetooth

®

. Więcej informacji na temat

konkretnej metody przesyłania kontaktów ze starego urządzenia należy szukać w

stosownej instrukcji obsługi.

Jak zaimportować kontakty z karty pamięci

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Naciśnij przycisk , a następnie stuknij pozycje

Importuj/eksportuj > Importuj z

karty SD lub pamięci wewnętrznej (plik .vcf).

3

Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakty.

4

Stuknij pozycję

Karta SD.

5

Wybierz pliki, które chcesz zaimportować, stukając je.

Jak zaimportować kontakty za pomocą technologii Bluetooth

®

1

Upewnij się, że funkcja Bluetooth

®

jest włączona, a urządzenie jest ustawione jako

widoczne.

2

Po wyświetleniu na urządzeniu powiadomienia o pliku przychodzącym przeciągnij

pasek stanu w dół i stuknij powiadomienie, aby zaakceptować przesyłanie pliku.

3

Stuknij pozycję

Akceptuj, aby rozpocząć przesyłanie pliku.

4

Przeciągnij pasek stanu w dół. Po zakończeniu przesyłania stuknij powiadomienie.

5

Stuknij otrzymany plik i wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakty.

Jak zaimportować kontakty z karty SIM

Podczas przenoszenia kontaktów na kartę SIM lub z karty SIM może dojść do powielenia

niektórych pozycji w miejscu docelowym. Aby uzyskać informacje, jak rozwiązać ten problem,

zobacz temat

Unikanie zduplikowanych wpisów w aplikacji Kontakty

na stronie 93.

91

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij kolejno pozycje

Importuj/eksportuj > Importuj

z karty SIM.

3

Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać kontakty.

4

Wybierz kontakty do zaimportowania. Aby zaimportować indywidualny kontakt,

znajdź go i stuknij. Aby zaimportować wszystkie kontakty, stuknij pozycję , a

następnie

Importuj wszystko.