Sony Xperia Z5 Compact - Tryb samolotowy

background image

Tryb samolotowy

W trybie samolotowym, aby zapobiec zakłócaniu wrażliwych systemów samolotu,

wyłączone są nadajnik radiowy oraz antena sieci bezprzewodowej. W tym trybie można

jednak nawiązywać połączenia alarmowe, grać w gry, słuchać muzyki, oglądać filmy i

otwierać inne pliki, jeśli są one zapisane na karcie pamięci lub w pamięci wewnętrznej.

Działają również alarmy, jeśli zostały włączone.

Włączenie trybu samolotowego zmniejsza zużycie baterii.

Jak włączyć lub wyłączyć tryb samolotowy

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Więcej.

3

Stuknij suwak

Tryb samolotowy.

148

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.