Sony Xperia Z5 Compact - Klawiatura telefonu

background image

Klawiatura telefonu

Klawiatura telefonu jest zbliżona do standardowej klawiatury telefonicznej o 12

klawiszach. Udostępnia ona opcję predykcyjnego wprowadzania tekstu i metodę

kolejnych naciśnięć. Metodę wprowadzania tekstu na klawiaturze telefonu można

włączyć w ustawieniach klawiatury. Klawiatura telefonu jest dostępna wyłącznie

w orientacji pionowej.

1 Wybieranie opcji wprowadzania tekstu. Tekst można wpisywać, jednokrotnie stukając poszczególne znaki

i korzystając z proponowanych słów albo stukając każdy klawisz tak długo, aż zostanie wybrany właściwy

znak.

2 Usuwanie znaku przed kursorem.

3 Wprowadzanie znaku nowego wiersza lub zatwierdzanie wprowadzonego tekstu.

4 Zmiana wielkości liter i włączanie funkcji Caps lock.

5 Wyświetlanie cyfr.

6 Wyświetlanie symboli i buziek.

7 Wprowadzanie spacji.

Jak otworzyć klawiaturę telefonu po raz pierwszy

1

Stuknij pole wprowadzania tekstu, a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia klawiatury.

3

Stuknij pozycję

Klawiatura w pionie, a następnie wybierz opcję Klawiatura

telefonu.

Jak wprowadzać tekst za pomocą klawiatury telefonu

Jeśli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stukaj klawisz każdego

znaku tylko raz, nawet jeśli potrzebna litera nie jest pierwszą literą na klawiszu.

Stuknij i przytrzymaj wiersz propozycji, aby wyświetlić więcej sugestii wyrazów i

wybrać wyraz z listy.

Jeśli na klawiaturze telefonu jest wyświetlony symbol , stuknij klawisz ekranowy

ze znakiem, który chcesz wprowadzić. Stukaj ten klawisz do momentu wybrania

odpowiedniego znaku. Następnie wykonaj te same czynności, aby wprowadzić

kolejne znaki.

76

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wprowadzać liczby za pomocą klawiatury telefonu

Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję . Zostanie wyświetlona

klawiatura numeryczna telefonu.

Jak wstawiać symbole i buźki za pomocą klawiatury telefonu

1

Gdy klawiatura telefonu jest wyświetlana, stuknij pozycję

. Zostanie

wyświetlona siatka symboli i buziek.

2

Przewiń ekran w górę lub w dół, aby wyświetlić więcej opcji. Stuknij symbol lub

buźkę, aby ją wybrać.